De wijkkerkenraad vormt het bestuur van de wijkgemeente Oosterkerk

Als wijkkerkenraad doen we ons best om leiding te geven aan de gemeente. In de Oosterkerk betekent dat vooral goede randvoorwaarden creëren voor de kwaliteiten en inzet van de vele vrijwilligers.

De leidraad van onze beleid is het Oosterkerk Kompas. Een uitleg over dat kompas vindt je elders op deze website.

In 2017-2018 maken de volgende gemeenteleden deel uit van de wijkkerkenraad: Wout Zijp, Johan Beimers, Jedidja de Kat-Wijnsma, Doke Keijzer- Veenstra, Erik Kaman, Marten Knevel, Martin Rus, Petra Kamp, Saskia Westbroek, Walter Willigenburg, Yneke Kooij – Hogenkamp, Hanneke van der Linde- de Zeeuw en Bart Wesselink. Bart is voorzitter, Yneke scriba en Marten Knevel is onze wijkpredikant.

Als wijkkerkenraad zien we elkaar ongeveer tien keer per jaar. De voorbereiding van die vergaderingen en het bespreken van allerlei ‘dagelijkse’ zaken in de gemeente wordt gedaan door het zogenoemde moderamen. Daarin zitten Bart, Yneke, Doke en Marten.

We proberen als wijkkerkenraad een afspiegeling te zijn van de gemeente en dat lukt best goed. De leeftijd van de leden varieert van 29 tot 76 jaar. Je bent vier of maximaal acht jaar lid van een kerkenraad, dat betekent dat we regelmatig nieuwe leden zoeken. Dat is ook belangrijk om een goede afspiegeling van de gemeente te blijven.

Onze vergaderingen zijn openbaar. U/jij bent van harte welkom!