Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijke Bureau verzorgt onder meer de financiële- en ledenadministratie. Wie gaat verhuizen of trouwen, moet dit doorgegeven aan een van dit bureau. Alle mutaties worden dan weer verwerkt in de ledenregistratie. Dit geldt tevens bij geboorte of overlijden van een gezinslid.

U kunt hier tevens informatie krijgen over de Oosterkerk en de jaargids 2015 met alle adresgegevens van de leden van de Oosterkerk opvragen.

Kerkelijk Bureau Gereformeerde Kerk Zeist
Het Gereformeerd Kerkelijk Bureau is op maandag, woensdag en donderdag geopend van 8.30-12.00 uur.

Yneke Kooij
NoorderLichtkerk
Bergweg 92b, 3707 AE Zeist
tel. 030 691 60 72
gkb@pkn-zeist.nl