Kenia 2016

Kenia 2016 heeft reeds plaats gevonden…

Ons doel

In de zomer van 2016 vertrekt er een groep van 16 jongeren met 4 begeleiders naar de weeshuizen van Blessed Generation (http://www.blessedgeneration.nl/) in Kenia. De Oosterkerk is al sinds zes jaar met deze organisatie verbonden onder andere door sponsoring van het Outreachprogramma in MAlindi

Doelstelling van de reis is de jongeren te helpen in hun ontwikkeling op het gebied van hun kijk op rijkdom en armoede, geven en ontvangen, vriendschap en verbondenheid en beleving van het christelijk geloof door:

  • kennismaking met kinderen/jongeren/volwassenen in een totaal andere levenssituatie, cultuur en geloofsbeleving;
  • het uitvoeren van concrete projecten (onderhoud/bouw en andersoortige klussen, waardoor de organisatie ter plekke wordt geholpen) en organiseren van (spel)activiteiten voor kinderen/jongeren;
  • een voorbereidingstraject, waarbij de kerkelijke gemeente, maar ook familie, vrienden etc. worden betrokken en informatie wordt gegeven over het project;
  • jongeren moeten zich actief inzetten om de nodige financiën voor de reis en de projecten bijeen te brengen.

We gaan in een weeshuis en in de highschool van Blessed Generation (in Nyamira en Ruiru) bouw- en onderhoudswerkzaamheden verrichten en (spel)activiteiten voor kinderen organiseren. We maken de kerkdiensten en avondsluitingen mee, die door de tieners aldaar worden voorbereid en in Nyamira gaan alle jongeren een keer mee op bezoek bij enkele gezinnen, waarvan de kinderen ook de school van Blessed Generation bezoeken.

Wat hebben we gedaan?

Voor een dergelijke reis is heel veel geld nodig. Hiertoe hebben wij al diverse activiteiten georganiseerd o.a. een bingomiddag, poffertjes bakken en verkopen, een bonte veiling avond, statiegeldactie, schoonmaken, opruimactie, kaartenverkoop, sponsordiner

Wat gaan we nog doen?

Er volgen nog een paar schoonmaakklussen en als laatste actie organiseren we voor alle vrijwilligers in de kerk op zondagmiddag 26 juni a.s. een BBQ waar iedereen die ook maar iets doet in de kerk  (maakt niet uit wat) van harte welkom is om zich eens lekker te laten verwennen als dank voor al het werk dat er gedaan wordt.

Wilt u ons volgen?

Gedurende de reis hopen wij dagelijks een blog te schrijven en dat zal dan op deze site geplaatst worden zodat u kunt lezen wat we allemaal meemaken gedurende deze reis.

Share this post