Het Oosterkerk Kompas

Het ‘beleid’ van een gemeente of organisatie is bedoeld om kaders en richting te geven; wat vind je als gemeente belangrijk, waar zet je wel of juist niet op in? Vaak wordt beleid vastgelegd in een stevig beleidsplan en maar al te vaak wordt zo’n plan na goedkeuring nooit meer ingekeken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente of de omgeving veel sneller verandert dan gedacht.

We hebben daarom gekozen voor een andere benadering en het Oosterkerk Kompas opgesteld. Dat beschrijft op één A4 waarin we geloven, wat we daarmee bedoelen en hoe we dat in de gemeente handen en voeten kunnen geven. Het kompas is geen vastgelegd plan maar een hulpmiddel om met elkaar onze koers te bepalen in de komende jaren.

Het kompas is opgesteld door de wijkkerkenraad samen met een grote groep gemeenteleden. Drie bronnen gaven richting aan het kompas: Onze geloofsbronnen, de Bijbel, Jezus en onze persoonlijke geloofsbeleving en interpretatie. De kansen en bedreigingen om ons heen, zoals veranderingen in de samenleving en de sterke en zwakke punten die ons als Oosterkerk kenmerken.

Een sterk punt van de Oosterkerk is de vele initiatieven die worden genomen door gemeenteleden. Die ‘opbouw van onderop’ is ook typisch voor onze gereformeerde traditie. Het kompas sluit daarop aan door zoveel mogelijk ruimte en ondersteuning te willen geven aan initiatieven die uit de gemeente komen.

Het Oosterkerk Kompas vindt u hier, een nadere toelichting daarop hier. Dit filmpje tenslotte maakt duidelijk waarom een kompas belangrijk is.

Het beleidsplan Vieren

De zondagse eredienst is de meest herkenbare bijeenkomst van de gemeente, voor zowel mensen binnen als buiten de gemeente. Het is de enige wekelijks terugkerende gelegenheid waar gemeenteleden, gasten en activiteiten samen kunnen komen. Hoe maken we die dienst tot bron van inspiratie, bezinning en ontmoeting? Het beleidsplan Vieren zet daarvoor de lijnen uit.

Het plan heet ‘Vieren in drieën’ omdat het drie elementen uit de eredienst omvat. Allereerst de ‘klassieke’ onderdelen van een dienst zoals begrijpelijke Bijbel uitleg (de preek), zingen en bidden. Daarnaast kiezen we voor vernieuwing, bijvoorbeeld op muziekgebied, waarbij we veel ruimte geven aan bijdragen door gemeenteleden. Als 3e element zijn er af toe bijzondere diensten of bijeenkomsten met een heel andere invulling. De afgelopen jaren zijn dat met name muziekbijeenkomsten geweest vormgegeven door een grote groep gemeenteleden, zoals de musical Saul, de Top-2000 dienst en in 2016 het muziekproject BitterZoet.

Het beleidsplan Vieren vindt u hier.

Share this post