Het kerkelijk programma

Ieder jaar kiezen wij in de Oosterkerk een jaarthema. Het jaarthema van dit jaar is ‘Spiegel-Beeld’. Aan de hand van het thema maken wij een programma van kerkdiensten en andere activiteiten. In het thema van dit jaar draait het om de vraag: Wie zijn wij en waartoe weten wij ons geroepen? Door ons te spiegelen aan anderen en aan het Evangelie hopen we dat meer op het spoor te komen. Uit die vraag groeit in de loop van dit seizoen een programma. Wij staan open voor aanvullende programma-ideeën. Als je een idee hebt voor een activiteit die past bij dit programma, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Overigens zijn er ook activiteiten die niet aan het jaarthema gekoppeld zijn.

Hieronder vind je programma-onderdelen die al min of meer vastgesteld zijn. Houdt de website en de facebookpagina van de Oosterkerk in de gaten voor actuele informatie.


3 september 2017

9:30 uur tot 13:00 uur: Start Jaarthema – Groeigroepenstart

Ieder jaar kiezen wij een jaarthema. Dit jaar is het ‘Spiegel-Beeld’: Wij kijken in een spiegel door ontmoetingen met anderen. Een aantal kerkdiensten staan in het teken van dit jaarthema en gesprekskringen krijgen materiaal aangereikt rond dit thema om met elkaar in gesprek te gaan. Heb je belangstelling? Kom naar de dienst en na de dienst naar de startbijeenkomst in de bovenzaal.

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, Kijken door de ogen van ….


20 september

Ontmoeting voor Ouderen – Bezoek aan de Zevende Dag Adventisten

Nadere informatie volgt.


8 oktober

9:30 uur tot 13:00 uur: Keuze Kerk

Vier keer dit jaar organiseren wij een Keuze-Kerk. Keuze-Kerk betekent dat je kunt kiezen voor deelname aan een min of meer normale kerkdienst, maar je kunt ook kiezen voor alternatieve programma’s, variërend van film, creatieve workshops, wandelen, meditatie etc. In het programma maken wij veel ruimte voor ontmoeting en samen lunchen.

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van de buren.


12 november

9:30 uur tot 13:00 uur: Keuze Kerk – School-Kerk-dienst

Afgelopen jaar zijn wij in gesprek geweest met het team van de Kerckebosch school over de invulling van de School-Kerk-diensten. In een Keuze Kerk willen we een programma aanbieden met en voor de kinderen, maar ook programma’s voor de ouders.

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van kinderen.


25 december

10:00 uur tot 11:30 uur Kerstviering voor heel het gezin.

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van een mensenkind.


16, 17 en 18 februari 2018

Kloosterweekend in het Clarissenklooster in Megen. Wil je vast een voorproefje, kijk dan op http://clarissen.nl/megen.html Het zal deze keer gaan om een persoonlijk stilteweekend, een weekend zonder vast programma maar waar we elkaar, naast het bezoeken van de diensten, wel kunnen opzoeken en vinden voor een goed gesprek of een mooie wandeling. Er is plaats voor een groep van 8 personen. In januari zul je meer van ons horen.


18 februari

9:30 uur tot 13:00 uur Keuze Kerk

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van ondernemers.


25 februari t/m 29 maart

40-dagen project – Alle kerkdiensten staan in het teken van het jaarthema.

Alle diensten van 10:00 uur tot 11:30 uur behalve Witte donderdag: 19:30 uur tot 20:15 uur

  • 25 februari – Johannes 6:35 – Ik ben het brood dat leven geeft
  • 4 maart – Johannes 8:12 – Ik ben het Licht voor de wereld
  • 11 maart – Johannes 10:11 – Ik ben de goede herder
  • 18 maart – Johannes 11:25 – Ik ben de Opstanding en het leven
  • 25 maar (Palmpasen)t – Johannes 14:6 – Ik ben de weg, de waarheid en het leven
  • 29 maart (Witte Donderdag) – Johannes 15:1 – Ik ben de ware wijnstok

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van de messias.


1 April

10:00 uur tot 11:30 uur Paasdienst voor heel het gezin

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van de Opgestane.


9 tot 13 mei

CWN-Conventie

Met een telkens grotere groep gemeenteleden bezoeken wij in mei de Conventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.

Nadere informatie volgt.


13 mei

9:30 uur tot 13:00 uur Keuze Kerk

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van vrouwen.


20 mei

10:00 uur tot 11:30 uur Pinksterdienst voor heel het gezin

Plaats: Oosterkerk, Woudenbergseweg 44, Zeist
Thema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van de levendmakende Geest.


Juli/Augustus

Jongerenreis naar Kenia

Ongeveer eens in de twee jaar bezoeken we met een groep jongeren in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar Projecten van de stichting Blessed Generation in Kenia. We ontmoeten daar kinderen  de daar wonen en onderwijs krijgen en wij verrichten hand- en spandiensten.

Nadere informatie volgt


Meer activiteiten

Behalve bovenstaande activiteiten bekijken wij nog de mogelijkheden voor het organiseren van een Kathedralenreis, een bezoek aan Taize en andere activiteiten. Zodra daarover meer bekend is zullen we jullie informeren op deze pagina en via de nieuwsbrief. Hebben jullie zelf ideeen of wensen, laat het ons weten.

Meer weten of suggesties?

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

Share this post