Materiaal Jaarthema 2016-2017

Jaarthema 2016-2017 – Gasten onder Gasten

Wij zijn gasten in Gods wereld (op zijn feestmaal). Wij hebben leiding gekregen over Gods feest. Hoe gaan wij om met de andere gasten?

De taakgroep leren heeft gekozen voor een jaarthema dat heel concreet de ontmoeting bevordert tussen de Oosterkerk-gemeenschap en andere groepen in de samenleving. Wij sluiten aan bij de thema’s van de afgelopen twee jaren, die over discipelschap en over christelijke gemeenschappen die liefde in de samenleving brengen. Wij brengen dat nu in de praktijk door concreet de ander te ontmoeten.
Wij willen gasten uitnodigen in de Keuze Kerk vieringen en groepsbezoeken (excursies) organiseren aan (activiteiten van) deze groepen.

In de gasten die wij uitnodigen herkennen wij Jezus die in ons midden wil zijn, in aansluiting bij de woorden van Mattheus 25 waar Jezus zichzelf identificeert met de arme, de hongerige, de gevangene, etc.. Wij vragen ons af hoe wij ons tot elkaar verhouden en samen met elkaar het leven vieren.

Centrale bijbeltekst: Sirach 32:1 en 2

Als jou de leiding van een feestmaal wordt gegeven, laat je daar dan niet op voorstaan. Wees als een gast onder je gasten, bekommer je eerst om hen, ga pas daarna zelf zitten. Neem pas plaats wanneer je al je taken hebt vervuld, dan verheug je je over hun tevredenheid en krijg je een krans voor je hoffelijkheid

Gespreksmateriaal Algemeen: Stefan Paas – Vreemdelingen en Priester
Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Dit unieke boek biedt een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie voor christenen in een postchristelijke cultuur.
Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over ‘zending’, ‘opwekking’, ‘groei’ en ‘verandering’ als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden?
Dit boek legt uit hoe dat kan. Het is gebaseerd op de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in verschillende contexten, waaronder Amsterdam. Het geeft inzicht in recente ontwikkelingen in de zendingstheologie en houdt steeds oog voor de praktijk.
‘Vreemdelingen en priesters’ is een inspirerend boek voor een hoopvolle minderheid.

Links naar recensies: geloofinboeken | De Nieuwe Koers | Boekencentrum |

Ds. Marten Knevel wil dit boek bespreken in een jaarthema-gespreksgroep van 7 of 8 avonden. Aanmelden en vragen bij hem tot 11 september 2016.

Alternatief: Evangelisch Werkverband, Leven met de Psalmen
Psalmen spreken de taal van poëzie en gebed. Het zijn geen droge uiteenzettingen. Poëzie danst en heeft de mogelijkheid tot het hart door te dringen. Psalmen zijn gebeden. Gebeden spreken niet allereerst óver God, maar mét God. Ze helpen je om ieder aspect van je leven neer te leggen bij en te bespreken met Hem die ons kent en liefheeft. Psalmen helpen ons om te leven met God.

‘Leven met de Psalmen’ bestaat uit 16 programma’s waarin belangrijke thema’s en vragen uit de psalmen aan de orde komen. Dit boek bevat de vragen voor de deelnemers én de achtergronden die voorheen in een apart boekje uitgegeven werden. Ook nieuw in deze uitgave zijn tien kleine interviews met inspirerende mensen die iets hebben meegemaakt met God door de psalmen.

30 oktober – Gast onder Gasten … met verre familie

Op deze hervormingsdag en de start van het Lutherjaar waarin 500 jaar reformatie herdacht wordt, ontmoeten wij de Lutheranen

Gespreksmateriaal: Jan H. Vos – Typisch Luthers.

Van de achterflap:
Dit boekje is een onderdeel van een cursus over wat kenmerkend is voor de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland. De teksten proberen de praktijk te beschrijven en pretenderen niet een lutherse theologie te presenteren. Ze zijn vooral bedoeld als handleiding bij gesprek.

Commentaar:
Dit boekje is niet gemakkelijk meer te verkrijgen. Daarom hebben wij de eerste drie hoofdstukjes met de bijbehorende gespreksvragen gescand.

15 januari 2017 – Gast onder Gasten … met vreemdelingen

Wij ontmoeten vluchtelingen – asielzoekers

Gespreksmateriaal: Buitenwerf, van Dorp, Smit – Uw volk is mijn volk. 

Vreemdelingen zijn tegenwoordig een belangrijk onderwerp van gesprek. Dat is niet alleen van deze tijd: ook in de tijd van de Bijbel waren vreemdelingen een ‘hot issue’. Hoe ga je met ze om? Welke rechten zouden ze moeten hebben? Moeten zij zich aanpassen aan ons, of wij aan hen?
Deze en meer vragen worden vanuit bijbels oogpunt bekeken in Uw volk is mijn volk. Met gespreksvragen.

Alternatief: Tommy Wieringa: Dit zijn de namen

Pontus Beg is commissaris van politie in Michailopol, een perifere grensstad in de steppe. Als de winter invalt, wordt er een groep uitgeteerde vluchtelingen gesignaleerd in de straten van zijn stad. Niemand weet wie zij zijn, hun spookachtige aanwezigheid veroorzaakt angst en onrust.
Als ze uiteindelijk worden opgepakt, wordt in hun bagage het bewijsstuk van een gruwelijke misdaad gevonden. Stukje bij beetje ontrafelt Pontus Beg de toedracht, en daarmee de geschiedenis van hun helletocht. De barre reis van de migranten raakt gaandeweg het onderzoek verweven met de ontdekking die Pontus Beg doet over zijn eigen afkomst. De ontmoeting met een oude rabbijn, de laatste Jood van Michailopol, leert hem de werkelijkheid kennen over zichzelf. Zijn plaats in de wereld is een andere dan hij altijd heeft gedacht.

Het lezen van een roman levert ook een soort ontmoeting op met een realiteit. Wanneer een groep met een van deze boeken aan de slag wil, dan kan ds. Marten Knevel voor relevante bijbelteksten zorgen 

Als een groep met dit materiaal aan de slag wil, dan kan ds. Knevel voor relevante bijbelverwijzingen en voor gespreksvragen zorgen.

Alternatief: Elvis Peeters, De Ontelbaren.

“Waar hij vandaan kwam was duidelijk: uit het oosten, waar het land ligt: een droge wind die de huid deed krimpen. Onderweg moest hij regenwolken mee hebben gerukt, aangevoerd uit het noorden, want de regen die plots viel was koud (…).”
Miljoenen vreemdelingen overspoelen het rijke westen. De situatie loopt uit de hand. Iedereen zoekt eten en onderdak. Er vallen doden. Hoe reageren dorpsbewoners op de vluchtelingen? Hoe veerkrachtig is onze samenleving? Waartoe zijn we bereid om onze westerse welvaart te bewaren? En vooral: waar liggen de grenzen van het menszijn?

Het lezen van een roman levert ook een soort ontmoeting op met een realiteit. Wanneer een groep met een van deze boeken aan de slag wil, dan kan ds. Marten Knevel voor relevante bijbelteksten zorgen

Als een groep met dit materiaal aan de slag wil, dan kan ds. Knevel voor relevante bijbelverwijzingen en voor gespreksvragen zorgen.

12 maart 2017 – Gast onder Gasten … met ‘Armen’…

Wij ontmoeten mensen en groepen die het financieel zonder hulp niet redden.

Gespreksmateriaal: Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir, Schaarste.

Ons leven wordt bepaald door dingen waar we te weinig van hebben. Of het nu gebrek aan tijd, geld, voedsel, sociale contacten of iets anders is: schaarste stuurt onze aandacht. Dat levert een zeker voordeel op: het dwingt ons ons te concentreren, dat is bijvoorbeeld waarom we beter kunnen presteren als we een deadline (schaarste aan tijd) hebben. Maar er schuilt ook een gevaar in: schaarste veroorzaakt tunnelvisie en beperkt ons denkvermogen. In ‘Schaarste’ bieden Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir een baanbrekend nieuw perspectief op menselijk gedrag. Aan de hand van eigen onderzoek en veel spraakmakende voorbeelden tonen de auteurs aan dat de gevolgen van schaarste veel verder gaan dan tot nu toe bekend was. Armoede (langdurige schaarste) zorgt er bijvoorbeeld voor dat men moeilijk nieuwe vaardigheden aan kan leren en gebrek aan tijd leidt ertoe dat we op de lange termijn steeds onverstandigere beslissingen nemen. De inzichten in ‘Schaarste’ hebben verregaande gevolgen voor zaken zoals armoedebestrijding, scholing, obesitas, verkeersveiligheid en werkloosheid. Maar ook je agenda en persoonlijke financiën zien er na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde uit. ***** ‘Een fascinerend boek dat overstroomt van nieuwe ideeën, fantastische verhalen en simpele tips die zomaar je leven kunnen veranderen.

Als een groep met dit materiaal aan de slag wil, dan kan ds. Knevel voor relevante bijbelverwijzingen en voor gespreksvragen zorgen.

Alternatief: Suzanna Jansen – Het Pauperparadijs

Amsterdam-Noord tijdens de crisisjaren: Roza Dingemans, moeder van een door schulden en alcoholisme getroffen gezin, probeert koste wat kost haar waardigheid te bewaren. Ze ontleent onvermoede trots aan een gerucht over een voorname afkomst en een misgelopen erfenis. Maar is dat mythe, of werkelijkheid?

Op zoek naar de feiten stuit haar kleindochter, de auteur, op een verborgen stuk Nederlandse geschiedenis: haar voorouders blijken te zijn blootgesteld aan een uniek heropvoedingsexperiment in de Drentse nederzetting Veenhuizen. In drie enorme kazernes werden daar vanaf 1823 tienduizenden arme stadsgezinnen door tucht en landarbeid gedrild tot nuttige burgers. Maar wat begon als een bevlogen project om de armoede in Nederland in twaalf jaar uit te roeien, veranderde al snel in een fuik voor de paupers.

In een betrokken, beeldende stijl volgt Suzanna Jansen vijf generaties van haar familie langs alle goedbedoelde pogingen om de onderklasse te verheffen. Van Veenhuizen, via het beschavingsoffensief van de gegoede dames, naar de moderne arbeiderswijken begin twintigste eeuw waar het volk het beschaafde wonen krijgt aangeleerd. Gaanderweg tekent zich af hoe deze opvoedcampagnes ingrijpen op het leven van Roza Dingemans en haar voorouders. En hoe de erfenis ervan generaties lang doorwerkt.

Als een groep met dit materiaal aan de slag wil, dan kan ds. Knevel voor relevante bijbelverwijzingen en voor gespreksvragen zorgen.

21 mei – Gast onder Gasten … met een andere familie

Wij ontmoeten mensen uit de moslimgemeenschap

Gespreksmateriaal: Deursen, Mock, Poorthuis, Abraham/Ibrahim – De spiritualiteit van gastvrijheid.

Abraham verschijnt voor ons in de verhalen die over hem worden verteld als een zoeker naar waarheid. Al is hij nog jong (of misschien juist daarom!), hij stelt zich niet tevreden met wat iedereen om hem heen gelooft en wantrouwt de onderdrukkende vormen van religiositeit. Die vindt hij beneden de menselijke waardigheid en een belediging van het heldere denken.
Als vreemdeling woont Abraham in het land, hij blijft als het ware ‘een zwervende Arameeër’, en hij kan gerust als beschermheer van alle vluchtelingen vandaag de dag gelden. Als ‘vader van de gelovigen’ overstijgt hij één enkele religie, of dat nu jodendom, christendom of islam is. Paulus ziet in Abraham de gestalte die jood en niet-jood samenbrengt, de Koran ziet in Abraham geen jood en geen christen, maar ‘een oprecht mens, die zich aan God had overgegeven’ (Koran 3:67). Ondanks deze universele visies is er ook strijd om Abraham. Kan hij een rol spelen in de toenadering tussen de drie religies, of zal hij een steen des aanstoots blijken te zijn?
In dit boek komen de drie Abrahamitische religies aan het woord over de gastvrijheid van Abraham. Die gastvrijheid houdt niet alleen een open huis in: het betekent ook een gastvrije houding ten aanzien van andere overtuigingen, een must voor onze samenleving.

Dit boek kan ook gelezen worden rond het thema van januari over ‘Vreemdelingen’.

Als een groep met dit materiaal aan de slag wil, dan kan ds. Knevel voor gespreksvragen zorgen.

Alternatief: Gert Jan Segers, Voorwaarden voor Vrede.

De komst van de islam, de integratie van moslims en de toekomst van Nederland Er zijn niet veel onderwerpen die in deze tijd zoveel Nederlanders zo sterk beroeren als de positie van de islam en moslims in ons land. Het islamdebat woedt hevig op de opiniepagina’s en discussiefora. En de prominente aanwezigheid van Geert Wilders in het politieke debat zal er toe leiden dat de integratie van moslims bij de komende verkiezingen een belangrijk onderwerp zal zijn. Gert-Jan Segers laat zien dat een reden voor die hoog oplopende emoties is dat dit debat niet alleen over de islam gaat, maar vooral over onszelf en onze toekomst. Wat voor land is Nederland en wie willen wij Nederlanders zijn? Wat zijn onze manieren, normen en waarden? Willen we een christelijk land zijn, of juist seculier? Is de islam een verrijking of een bedreiging? Waar moeten nieuwkomers zich aan aanpassen en welke de rol mag religie nog spelen? De komst van de islam daagt ons uit om opnieuw deze vragen te beantwoorden. En de integratieproblematiek dwingt ons om intensief na te denken over de toekomst van Nederland. In deze politieke studie gaat Gert-Jan Segers deze vragen te lijf en wil hij een christelijke bijdrage aan het islamdebat leveren. Hij neemt daarvoor het pijnlijke proces van integratie en wederzijdse aanpassing onder de loep, legt de lastige feiten op tafel en weigert er om heen te draaien. Alleen zo kun je komen tot een voorstel voor vrede.

Als een groep met dit materiaal aan de slag wil, dan kan ds. Knevel voor gespreksvragen zorgen.

De Islam en het westen, 111 vragen aan Samir Khalil Samir

Een Arabisch-christelijke autoriteit over de islam in Europa
Een helder portret van de islam en hoe christenen en moslims aan een vreedzame samenleving kunnen bouwen. Dit boek is het resultaat van uitgebreide interviews met Samir Khalil Samir over de islam en het samenleven van volkeren met verschillende geloofsovertuigingen en culturen. Welke relatie is er tussen de islam en het Westen? Kan de islam werkelijk integreren in de Europese samenlevingen? Wat zijn de voorwaarden voor een constructieve ontmoeting? Een boek zonder vooroordelen en zonder naïviteit.

 

Als een groep met dit materiaal aan de slag wil, dan kan ds. Knevel voor relevante bijbelverwijzingen en voor gespreksvragen zorgen.

Share this post