Keuze Kerk

Wat is Keuzekerk?

In de kerk gaat het onder andere om geïnspireerd raken en tot nadenken gezet worden. Waardoor word jij geraakt en geïnspireerd? Door een pakkende film of documentaire? Door een goed gesprek? Door te wandelen in de natuur? Door kunst en creativiteit? Door samen zingen? Door een concert? Door meditatie? Door goede relaties? Misschien wel door een goede toespraak (preek)? Waarschijnlijk is jouw antwoord op die vraag niet helemaal hetzelfde als mijn antwoord. Eigenlijk weten we wel dat mensen ook in dit opzicht heel verschillend zijn.

Als dat zo is, dan zijn de traditionele kerkdiensten wel heel eenzijdig. Daarom hebben wij het concept Keuze Kerk bedacht. Een aantal keer per jaar organiseren wij in de Oosterkerk een Keuze Kerk. Deze ochtend bestaat uit ontmoeting, een Keuze Kerkdienst en opnieuw ontmoeting met een afsluitende lunch. Tijdens de Keuze Kerkdienst bieden wij een aantal alternatieve programma’s aan. Met die programma’s kun je als kerkbezoeker je eigen kerkdienst samenstellen. De kerkdienst die je samenstelt, kan een heel traditionele kerkdienst zijn, maar ook een heel alternatieve kerkdienst. De keuze is aan jou.

Jaarthema: Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van ….

Net als vorig jaar hebben wij een thema gekozen. In het thema van dit jaar vragen we ons af hoe anderen kijken naar de wereld, naar geloof en naar onszelf. En zo willen wij onszelf een spiegel voorhouden. Eigenlijk gebeurt iets dergelijks in iedere ontmoeting die je hebt met een ander. Daarom zullen dit jaar ontmoetingen weer belangrijk zijn. Ontmoetingen met onze buren, met kinderen, met collega’s en met vrouwen. Het is opvallend, dat in de verhalen over Jezus zulke ontmoetingen ook een belangrijke rol spelen. Jezus verandert zelf door ontmoetingen, gebruikt ontmoetingen vaak als een spiegel voor zijn leerlingen en hij gebruikt in zijn verhalen vaak situaties van mensen, die je aan het denken zetten. Die verhalen worden zo ook een soort ontmoetingen.

Het jaarprogramma

Elke Keuze Kerkzondag nodigen we een speciale groep gasten uit voor een ochtend met passend thema. Om zoveel mogelijk andere mensen uit onze omgeving te ontmoeten, nodigen we ook andere gasten uit.

De volgende Keuze Kerk zondagen zijn:

8 oktober 2017 – Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van de buren

12 november 2017 – Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van kinderen

18 februari 2018 – Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van collega’s

13 mei 2018 – Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van vrouwen.

Share this post