Persbericht wake

Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht.
Wij wensen u goede dagen en een nieuwjaar met meer vrede.

Wake Kamp van Zeist 1 januari 2017

Thema: Trommel een mars op, / er is geen trom, / maar ieder hart, ieder hart dat liefheeft komt / als een vluchteling  (Leonard Cohen)

Ook op nieuwjaarsdag houden we een wake. Elke eerste zondag is elke eerste zondag, ook voor de ingeslotenen van Detentiecentrum Zeist. Voor hen begint een nieuw jaar vol onzekerheid. De wake gaat over het lied van Leonard Cohen met daarin de beroemde zin:

there is a crack in everyting / that ‘s how the light comes in.

Neem bloemen mee en licht
En mensen!

Detentiecentrum Zeist ligt aan de Richelleweg 13 in Soesterberg
(vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).

Tijdstip: 16.30 uur
Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl

Share this post