Wat kan ik doen?

De Keuze Kerk dienst van afgelopen zondag over Arm en Rijk riep veel vragen op. De belangrijkste is misschien wel: Wat kan ik doen?

Tijdens de dienst hebben we al duidelijk gemaakt dat armoede niet alleen een financieel probleem is. Er spelen allerlei factoren een rol die leiden tot armoede en financiële problemen. Een sleutel is, dat sommige mensen het (tijdelijk) niet alleen redden. Zij hebben (tijdelijk) ondersteuning nodig van medemensen om hun leven op orde te krijgen en om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Een heel goede manier om iets te doen is je opgeven als schuldhulp maatje. Dat kan bij verschillende instanties zoals: schuldhulp maatje Zeist; Het Leger des Heils; en ook Wanda Dijkhorst, lid van de Oosterkerk en directeur van Passion for People,  kan je verder helpen als je hier meer over wilt weten.

Dicht bij huis kun je natuurlijk ook deze week een bezoek brengen aan het inloophuis in Kerckebosch, waar de Oosterkerk actief is met Buurtvrij onder leiding van Walter Willigenburg. Ook hij kan je op het spoor zetten van mogelijkheden om te helpen. Deze week is hij iedere morgen van 10:00 tot 12:00 uur in het inloophuis aanwezig om vragen te beantwoorden en te vertellen over Buurtvrij: Prinses Margriet laan 148 in Zeist.

Ook via de stichting Samen Oplopen kun je als maatje voor gezinnen die moeilijk hun weg vinden in onze samenleven een bijdrage leveren.

Share this post