Komende Opgang

Opgang 17 februari 2017 – Uit de Gemeente

Ik hoop dat u net zo veel plezier heeft beleefd aan de doopdienst van 29 januari als ik. Het was mooi om dit samen met de ouders voor te bereiden, mooi om te beleven hoe iedereen zich heeft ingezet voor deze dienst en hoe de ouders uitdrukking gaven aan hun geloof en verbondenheid met de Oosterkerk. Bijzonder was de bijdrage van twee grootvader-predikanten aan de doop en het gesprek met de kinderen.

De zondag erna bezocht ik de kerkdienst als gewone kerkganger. Met Walter had ik afgesproken dat hij heel de dienst zou leiden. Het is prettig om zo nu en dan zelf een dienst mee te maken zonder dat je een bepaalde rol hebt. Als je in de kerk zit komt de Oosterkerk Band ook veel meer tot zijn recht. Zij leverden een prachtige bijdrage. In zijn verkondiging refereerde Walter nog aan een ontmoeting van Zeister predikanten met burgermeester Janssen over de lokale democratie en de plaats van kerk en geloof daarin. Als voorzitter van het pastoresnetwerk mocht ik die bijeenkomst voorbereiden. Helaas moest ik de bijeenkomst zelf door griep verstek laten gaan.

Met onze voorzitter Bart Wesselink nam ik deel aan de Algemene Kerkenraadsvergadering. Deze ging grotendeels over de voorgenomen vereniging van de protestantse gemeenten in Zeist. De voorbereidingen voor deze vereniging zijn grotendeels afgerond. Binnenkort zullen alle stukken voor de vereniging naar de wijkkerkenraden gaan voor een laatste evaluatie. U kunt verwachten dat de wijkkerkenraad dan ook van u zal willen horen hoe u over de invulling van deze vereniging denkt. Daarnaast kwam ook de Opgang aan de orde. De Algemene Kerkenraad heeft het plan om de opgang te vernieuwen. Hij zal minder vaak gaan verschijnen en een andere opzet krijgen. Vermoedelijk gaat dit al over enkele maanden in. U leest daar, mogelijk in dit nummer al, meer van.

Zondagmiddag 5 februari was ik als vertegenwoordiger van de classis Zeist en als consulent van de protestantse gemeente Austerlitz betrokken bij de bevestiging van de nieuw beroepen predikant in Austerlitz ds. Martin Boon. Ik mocht het beroepingsproces als consulent begeleiden en dat heb ik met veel plezier gedaan. Voor ds. Martin Boon is dit zijn eerste gemeente. Na beëindiging van zijn studie heeft hij eerst een tijd als journalist gewerkt. Samen met zijn vrouw Harmke, predikant in Barneveld, en met hun dochter woont hij in Barneveld.

Ds. Marten Knevel

 

Share this post