Promiseland 19 februari

Komende zondag 19 februari is er weer Promiselanddienst. Deze keer hebben we het over het thema ‘Laat je leven niet bepalen door zorgen’ n.a.v. matteüs 6. We gaan zingen, springen, praten, luisteren, knutselen en spelen. De Oosterkerk Band maakt muziek en wij hebben er erg veel zin in…  Kom je ook?

Share this post