De Oostercantorij zoekt leden

Beste leden van de Oosterkerk,

Gemiddeld één per maand hoort en ziet u onze groep enthousiaste zangers en zangeressen van de Oostercantorij als ze hun medewerking verlenen aan de kerkdienst. Wij vinden het fijn om door het zingen van prachtige liederen als cantorij ons steentje bij te dragen aan de eredienst.

Elke vrijdagavond, behalve in de zomermaanden, repeteren we in één van de zalen van de Oosterkerk of in de kerkzaal van 19.00 tot 20.00 uur. We hebben een fijne en trouwe groep mensen en studeren onder de deskundige leiding van onze kerkmusicus Willem Boog liederen in, die we samen met de gemeente en soms ook solo ten gehore brengen.

Graag zouden we nieuwe leden verwelkomen die onze gelederen komen versterken. Het is zeker ook mogelijk om op projectmatige basis met ons mee te zingen, bijvoorbeeld voor Witte Donderdag en/of Paaszondag.

Als u graag zingt, laat u dan niet weerhouden: kom en zing met ons mee!
U bent van harte welkom!

Contactpersonen:
Ineke van Stegeren | T 030 69 24444 | E inekevanstegeren@casema.nl
Irene Leppers | T 030 69 22022 | E im.leppers@vodafonethuis.nl
Willem Boog | kerkmusicus | T 033 245 2218 | E boogwhb@gmail.com

Share this post