Komende Opgang

Samen vieren

Zondag 19 maart, de derde zondag in de 40-dagen tijd. In deze eerste dienst staat het verhaal van Naäman centraal. Hij is een ‘Vreemde Gast’ in Israël. Een buitenlandse generaal die hulp zoekt voor zijn ziekte. Voorganger is ds. Wim Scheltens. Willem Boog, onze kerkmusicus, begeleidt de dienst aan het orgel.

Zondag 26 maart, de vierde dienst in de 40-dagen tijd In de kerkdienst staat het verhaal van Daniel centraal. Daniel leeft gedwongen in Ballingschap en staat onder druk om zijn dienst aan God ondergeschikt te maken aan de dienst aan de Babylonische koning Nebukadnezar. Voorganger is ds. Marten Knevel en de muzikale ondersteuning is in handen van Willem H. Boog.

Zondag 2 april gaat ds. Jan Peter Prenger uit Zeist west voor in de Oosterkerk. Hij zal stil staan bij het verhaal van de Syro-Fenicische vrouw, die Jezus voor de vraag stelt of vreemdelingen ook van de vruchten mogen plukken van het Koninkrijk van God. Zij dwingt hem als het ware tot een antwoord. Willem Boog is verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding van de dienst.

 

Uit de Gemeente

Begin maart zijn Jolande en ik begonnen met een nieuwe catechesegroep. Vanaf 5 maart komen wij zes weken lang iedere zondagavond samen. Deelnemers zijn de jongeren die afgelopen zomer naar Kenia geweest zijn. Voor mij was even de vraag: waarover gaan we het hebben. Ik heb het aan de groep voorgelegd en daarbij aangegeven dat de gespreksonderwerpen in ieder geval te maken moeten hebben met Kerk, Geloof en/of Bijbel. Na het eerste gesprek, waarin het vooral ging over de vraag wat nu precies christelijk geloof is, hebben we ervoor gekozen om die vraag verder uit te werken en op zoek te gaan naar kenmerken van christen-zijn en christelijk geloven. Onder de jongeren blijkt daarover veel onduidelijkheid te bestaan omdat het christelijke geloof zoveel verschillende verschijningsvormen kent, die elkaar soms lijken tegen te spreken. Daarnaast is het best moeilijk voor hen om te geloven in het bestaan van God en in hun wereld worden zij zeer vreemd aangekeken als ze laten merken dat zij nog bij de kerk betrokken zijn.

Hun ervaring is dat je een vreemde eend in de bijt bent, als je nog kerkelijk bent. Dat sluit opvallend goed aan bij de constatering van Stefan Paas in zijn boek: Vreemdelingen en Priesters dat wij met een groep gemeenteleden lezen en bespreken. Hij komt tot de conclusie dat christenen steeds meer ‘vreemdelingen’ in onze samenleving geworden zijn. Verschillende deelnemers aan deze gespreksgroep herkennen dat niet. Blijkbaar maakt het verschil in welke sociale omgeving wij ons bewegen. Stefan Paas betoogt dat het ‘vreemdelingschap’ beter past bij het christelijk geloven, dan het burgerschap van een zogenaamde christelijke cultuur.

En als je er op gaat letten, dan valt op hoe vaak het vreemdelingschap kenmerkend is voor de mensen en groepen die gehoor gaven aan de stem van God. In de 40-dagen tijd staan we stil bij aantal van deze ‘vreemdelingen’ en op 5 maart zijn wij begonnen met Abraham. Hij hoorde de stem van God, hechte geloof aan die stem en gaf gehoor aan die stem door los te laten en op weg te gaan, naar een toekomst, die nog niet helemaal duidelijk is. Daarmee verkoos hij het ‘vreemdelingschap’, met alle onzekerheid, afhankelijkheid en soms ook lijden dat daarbij hoort, in vertrouwen dat dit Gods weg was naar een nieuwe toekomst. Wij zagen dat ook Jezus deze weg ging en van zijn volgelingen vraagt hem daarin te volgen. Zo wordt de christelijke weg in navolging van Abraham en Jezus een weg van vreemdelingschap.

Ds. Marten Knevel

 

Share this post