Gemeenteavond PKN Zeist

Informatieve gezamenlijke gemeenteavond ‘voltooid leven’.

Gezien de vele krantenartikelen over ‘voltooid leven’ , het debat in de media en toenemende vragen waarmee gemeentepredikanten en geestelijk verzorgers geconfronteerd worden met wensen t.a.v. het levenseinde, en /of onduidelijkheid over de gehanteerde begrippen, hebben de gezamenlijke wijkgemeenten besloten om een informatieve avond over het thema te beleggen.

In de afzonderlijke wijkgemeenten wordt in de komende tijd een vervolgontmoeting georganiseerd. Op die avonden is er binnen de eigen wijkgemeente gelegenheid uitvoerig door te praten en daar is ook pastorale begeleiding aanwezig.

De informatieve avond wordt gehouden op 30 maart in de grote zaal van de wijkgemeente Zeist West. Er is voldoende parkeergelegenheid. Aanvang 19.45 uur tot  21.30 uur

Programma

  • Welkom en opening door de avondvoorzitter ds. G. Lustig.
  • 4 praktijkverhalen door achtereenvolgens: ds. F. van Roest, ds. R. Bosch, ds. S.M. Oomen en pastor W. van der Kamp,
  • Lezing Dr. Martin Smalbrugge, Hoofd opleiding Ouderenspecialisten aan de VU over het verschil tussen palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie en voltooid leven
  • pauze
  • Gelegenheid om vragen te stellen.
  • sluiting

Van harte welkom

Share this post