Stilte meditatie

Komende zondag is er weer een mogelijkheid om mee te doen aan de stilte meditatie. Tijdens de Keuze Kerk wordt er altijd de mogelijkheid geboden om mee te doen aan een stilte of geleide meditatie. Wij zijn deze meditaties ook buiten de Keuze Kerk om gaan organiseren omdat we merken dat meditatie een mooie manier is om stil te worden en open te staan voor God. De Meditatie vindt ca. 11.30 uur, aansluitend aan de kerkdienst plaats. Ervaring leert dat we elkaar vooraf in de kerk alvast opzoeken. Deze meditatie zal dit keer geleid worden door Jeroen Zijp.

Lokatie: stiltecentrum van de Looborch

Share this post