Komende Opgang

Samen vieren

Zondag 9 april, de zesde zondag in de 40-dagen tijd en Palmpasen. Ds. Wilco van Wakeren gaat voor in de dienst. Willem Boog, onze kerkmusicus, begeleidt de dienst aan het orgel.

Witte donderdag 13 april staan wij stil bij het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen genoot kort voordat hij gevangen genomen werd. Bij deze maaltijd sluiten wij al eeuwenlang aan in onze kerk. Ook nu vieren wij de die maaltijd staande in een kring en we realiseren ons dat wij met elkaar een kring van ‘Vreemde Gasten’ aan de tafel zijn.. Voorganger is ds. Marten Knevel en de muzikale ondersteuning is in handen van Willem H. Boog. En de Oostercantorij

Goede vrijdag 14 april volgen wij Jezus op zijn lijdensweg. Langs die lijdensweg ontmoet Jezus verschillende ‘Vreemde Gasten’, die elk op eigen wijze reageert. Voorganger is ds. Marten Knevel. De Oosterkerk Band en Willem Boog dragen de dienst muzikaal.

Zondag 16 april vieren wij de opstanding, die het fundament is van de nieuwe gemeenschap. Op dat fundament ontstaat een gemeenschap van mensen die later ‘christenen’ genoemd werden. Een gezelschap dat door hun medemensen vaak als ‘Vreemde Gasten’ gezien werd. Ds. Marten Knevel gaat voor in deze dienst. De Oosterkerk Band, de Oostercantoij en Willem Boog zijn verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding van de dienst.

Zondag 23 april, de eerste zondag na Pasen gaat ds. Marten Knevel voor in de dienst. Willem Boog begeleid de dienst aan het orgel.

 

Uit de Gemeente

Onder het thema ‘Open huis voor nieuwe buren’ hadden wij op 12 maart een Keuzekerk ochtend met een grote groep vluchtelingengezinnen als gast. Het werd een bijzondere ontmoeting met mensen die veel hebben achter gelaten en nu op zoek zijn naar een nieuw leven in een nieuw land. Er werden ontroerende verhalen uitgewisseld en tijdens de lunch genoten wij van elkaars gerechten. De ontmoeting heeft indruk gemaakt bij ons in de Oosterkerk, maar ook bij de gasten. Er gaan stemmen op om hier een vervolg aan te geven. Ik hoop hierover binnenkort met Linda Otterman, Ina Duit en anderen te overleggen. Intussen ben ik begonnen met de voorbereiding voor de volgende Keuzekerk op 21 mei. Dan hopen wij een ontmoeting te hebben met mensen uit de moslimgemeenschappen in Zeist. Wij hopen hen bij ons te ontvangen, maar wij hopen ook bezoeken te brengen aan hun gebedsdienst. Ik geloof dat deze ontmoeting heel belangrijk is voor een beter begrip van moslims en christenen in onze samenleving.

Tot mijn verrassing werd en in de dienst van 12 maart ook uitgebreid aandacht besteed aan ons 25 jaar jubileum als predikants echtpaar. Om precies te zijn, ik werd op 8 maart 1992 bevestigd als predikant in de Vrije Evangelische Gemeente te Heerde. Wij zijn heel dankbaar voor de manier waarop de Oosterkerk aandacht heeft besteed aan dit jubileum met bloemen, een prachtige toespraak van Maurits Kooij en een kunstwerk van Glas, nog te maken door Wout Zijp. Ik weet dat Yneke Kooij en Corrie Dijkstra er druk mee zijn geweest, vermoedelijk nog anderen en natuurlijk Jolande. Wij willen iedereen graag hartelijk bedanken. Mooi om vertegenwoordigers uit de PKN-gemeenten in de dienst te mogen ontvangen.

Samen met Jolande nam ik deel aan de Kathedralenreis naar Aken, Rolduc en Maastricht met een groep van vijfentwintig onder leiding van Margot Veerkamp en georganiseerd door Yneke Kooij. We bezochten het seminarie van Rolduc, de schatkamer en kathedraal in Aken, de Onze lieve Vrouwen Kathedraal in Maastricht, waar wij een mis bijwoonden, en de Sint Servaes Kathedraal in Maastricht. Helaas was het ons niet toegestaan om deel te nemen aan de eucharistie. Het voelde voor mij als een vorm van uitsluiting, die ik niet kan rijmen met het Evangelie van Jezus Christus. Het is triest dat wij vijfhonderd jaar na de reformatie nog niet in staat zijn om elkaar als christenen van vele richtingen te accepteren als kinderen van hetzelfde gezin.

De afgelopen weken stonden ook in het teken van de voorbereiding van de diensten in de Stille week. Met de Cantorij, de Oosterkerk Band en met andere vrijwilligers moest al vroegtijdig afgestemd worden zodat ieder kon beginnen met repetities, voorbereiden van drukwerk en andere voorbereidingen. De diensten bouwen voort op het thema ‘Vreemde Gasten’ en het beloven bijzondere diensten te worden. Wees welkom en nodig gasten uit om op deel te nemen aan de belangrijkste vieringen van het kerkelijk jaar.

Op landelijk niveau zijn we bezig met een reorganisatie van de Kerk. In April staat een synodevergadering gepland waarop volgende stappen gezet worden. Ter voorbereiding hierop moesten wij in de kerkenraad spreken over voorgestelde wijzigingen in de kerkorde en in een regionaal overleg van vertegenwoordigers van classes moest gesproken worden over het profiel van de nieuwe classispredikant, die in de reorganisatie is voorzien. De classispredikant zal leiding gaan geven aan het kerkelijk leven in een van de 11 classes (regio’s) van Nederland. Er blijken nogal wat vragen te leven rond deze plannen. In april hoop ik deel te nemen aan de synodevergadering over het vervolg.

Ds. Marten Knevel

Share this post