Goede Vrijdag teksten

Vreemde Gasten langs de lijdensweg

Naar de Passie volgens Johannes.

Een vreemde gast die Judas?

Een volgeling met visie!

Als Bankier van het Koninkrijk

Zoekt hij naar rendement

En bij dreigend faillissement

Van zijn Koninkrijk

Houdt hij uitverkoop, … 

Is dat zo vreemd …….?

 

 

Vreemde gasten die Hogepriesters?

Bestuurders van Gods volk

Van de kerk en van de staat

Bewaarders van de cultuur

Van al haar heilige huisjes

Wie dat dreigt af te breken

Moet onschadelijk gemaakt

Is dat zo vreemd …..?

 

Een vreemde gast die Petrus?

Volgeling met hart en ziel

Vol vuur en passie

gelooft hij in zijn Messias

‘In Hem is God nabij’

Alles heeft hij voor Hem over

Maar als zijn Messias

Zich als een mak schaap laat slachten

Wordt hij onzeker en de angst slaat toe

Is dat zo vreemd …..?

 

Vreemde gasten die Joden?

Als hun Redder en Verlosser

Hadden zij hem onthaald

Op hun symbool van Hoop …

al hun verlangens geprojecteerd

Make Israel Great Again

Maar toen dat tegenviel

Hoefde het niet meer

Weg met hem ….

Is dat zo vreemd …?

 

Een vreemde gast, die Pilatus?

Bekleed met gezag van boven

Handhaaft hij het recht …

Maar ook de orde en de veiligheid.

Als die om voorrang strijden

Dan wijkt het recht van de enkeling

Voor de veiligheid van de bevolking

En wast Pilatus zijn handen in onschuld

 Is dat zo vreemd ….?

 

Vreemde gasten die misdadigers?

Zij zijn veroordeeld, net als Jezus

Wegens overtreding van de wet?

wegens strijdige belangen? Net als Jezus?

Vervloekt en uitgekotst. Net als Jezus

Maar ook gewone mensen. Net als wij

Verbitterd of vol mededogen

Is dat zo vreemd …?

 

Vreemde gasten die soldaten?

In dienst van de openbare orde

Doen zij wat hen wordt opgedragen.

Dat wordt van hen verwacht.

Een vetpot is het niet

Dus als een buitenkans zich aandient

Dan grijp je die met beide handen aan

Is dat zo vreemd …?

 

 

Vreemde gasten Maria en de leerling?

 Maria de Moeder van Jezus

Ziet haar zoon de gekruisigde

Hoort de stem van haar Zoon:

‘Kijk, dat is je Zoon’,

Hij doelt op de leerling naast haar,

De leerling die Jezus liefheeft,

Eerste van de nieuwe gemeenschap van leerlingen die Hem liefhebben –

Lichaam van Christus

“Je Zoon gaat niet dood … Hij zal leven …..”

 

 

 

Share this post