Overleden Joanne Nesselaar

In memoriam Joanne Nesselaar

30 April jongstleden is Ans “Joanne” Nesselaar overleden. Zij was met spoed opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking; de bacteriële infectie is haar fataal geworden. Zij heeft 66 jaar geleefd.

Joanne was een onregelmatige gast, niet alleen in de Oosterkerk maar ook in de diensten van het Leger des Heils en de Evangelisch Lutherse Kerk. Zij was lid van een groeigroep in de Oosterkerk en bovenal vaste bezoeker van het wijkinloophuis Kerckebosch. Op die plek heb ik haar de afgelopen jaren goed leren kennen. Zij maakte deel uit van onze groeigroep: wat vond ze dat fantastisch.  Verder hadden we regelmatig gesprekken met elkaar.

Ik heb Joanne, zoals zij zich liet noemen, leren kennen als enerzijds een vrouw die soms wat hard was voor haar zelf en ook anderen, maar anderzijds ook een vrouw met veel humor en liefde. Het was een rechtlijnige vrouw, een vechter, met uitgesproken ideeën. Maar ook een kwetsbare vrouw, die soms behoefte had aan een knuffel.

Zij geloofde in God. Kerken vond ze maar moeilijk. Maar ze geloofde in God en dat Hij een leven na de dood belooft. Daar was ze van overtuigd. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden 4 Mei j.l. in Nieuwegein.

Walter Willigenburg, Buurtpastor Buurtvrij.

Share this post