christelijk geloven, Waarom zou je? -3

zondag 5 november komen we opnieuw bij elkaar aan de Charlotte de Bourbonlaan 32 in Zeist.
Binnenlopen vanaf 19:45 uur en beginnen om 20:00 uur.
We hebben het dan over de vraag: ‘Wat is jouw en mijn rol in dat verhaal?”
Huiswerk ter voorbereiding is:
 • De Blog lezen over de eerste bijeenkomst en je vragen daarover noteren.
 • Lezen Mattheus 5 t/m 7 en jezelf afvragen:
  • Waarover zou ik verduidelijking willen hebben?
  • Wat geeft mij een ongemakkelijk gevoel?
  • Wat geeft mij een goed gevoel?
  • Wat verwacht Jezus volgens jou van de mensen die naar hem luisteren?
  • Kun je dat samenvatten in een of twee zinnen?
  • Krijg je een indruk van wat Jezus bedoelt met geloven?

 


In het vorige seizoen kwamen we een aantal keer bij elkaar met een groep jongeren van c.a. 18 tot 22 jaar bij Jolande en mij thuis. We spraken over geloven, over God, de Bijbel en de Kerk.

Dit jaar willen we deze groep voortzetten en iets uitbreiden tot een groep van 18 tot 25 jaar. We komen de eerste keer samen op zondagavond 1 oktober in de pastorie: Charlotte de Bourbonlaan 32, Zeist. We beginnen om 20:00 uur en vanaf 19:45 uur staan de koffie en de thee klaar.

De kernvraag van de bijeenkomsten zal zijn:

Waarom zou je christelijk geloven?

Hoe beantwoord jij die vraag? Heb je er een duidelijk antwoord op? Durf je die te delen en ter discussie te stellen? Of kun je moeilijk een antwoord op die vraag bedenken? Sta je open voor goede redenen om wel christelijk te geloven? Ik hoop dat je dan meedoet aan deze groep en samen met mij op zoek wilt naar geloofwaardige antwoorden.

Om de vraag te beantwoorden wil ik met jullie nadenken over de volgende vragen:

 • Waar gaat het in de kern om bij christelijk geloven?
 • Welke rol krijgen jij en ik in dat ‘verhaal’?
 • Welke rol speelt Jezus daarin?
 • Welke rol speelt de kerk daarin?
 • Wat heeft dit allemaal met God te maken?
 • Wat is dan christelijk geloven?
 • Wat heb je daarbij aan de Bijbel?

Heb je zin om mee te doen? Je bent welkom. Ook als je niet bent ingeschreven in de Oosterkerk.

 

Share this post