Overleden Christina van Breevoort

In Memoriam  Christina Varkevisser – van Breevoort

Een eeuwling heeft nu de Eeuwige ontmoet. Na 103 jaren op deze aarde te hebben vertoefd, werd ze op 3 november overgedragen naar een nieuw en louter lichtend bestaan. Al was ze de laatste jaren, verdwaald in de lijnen van haar levensgeschiedenis, ze was de weg naar de Heer niet kwijt. Met haar gebeden wist ze Hem, tot bijna op het laatst, onomwonden te vinden.

De lijn van haar levensgeschiedenis zette in op 30 juli 1914 (2 dagen na het begin van de 1e wereldoorlog!) in het centrum van Amsterdam. Die lijn van haar leven, gekenmerkt door een surplus aan liefde en aandacht,  liep vandaar via Weesp weer terug naar Amsterdam waar ze na haar trouwen met Jakob Varkevisser naar terug verhuisde. Nadat haar zonen Jan en Han waren uitgezwaaid en Jan zich in Zeist had gevestigd, verhuisden ze na pensionering ook naar Zeist. In de Oosterkerk vonden ze nog meer dan 20 jaar hun kerkelijk huis. Christina’s bijdrage aan kerk en maatschappij bleef onverminderd groot. Na het overlijden van Jaap, verhuisde ze naar Heerewegen. 12 en half jaar woonde ze er. De kinderen spraken in de dankdienst van gelukkige jaren. Hoewel uiteindelijk verzonken in zichzelf,  legde ze in de week voorafgaande aan haar sterven, bewust en vol vreugde het uiteinde van haar levenslijn in handen van haar Heer. Zoals ds. Fia Oomen het zei: ‘ze maakte zich op voor de bruiloft van het Lam’. Op de begraafplaats legden we haar lichaam te ruste bij haar man. De laatste telg van de Breevoortfamilie uit Weesp is niet meer.  Of zoals ze het zelf zou zeggen: ‘het is klaar’.

Share this post