Wake zondag 3 December

Op zondag 3 december 2017 houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest een wake voor Detentiecentrum Zeist om alle levenden en doden te gedenken. We denken aan de levenden die opgesloten zitten in het Detentiecentrum, waar ze na een lange vlucht terecht zijn gekomen. Hun toekomst is uiterst onzeker. Samen met hen gedenken wij alle mensen die op hun reis naar hier of eenmaal aangekomen zijn gestorven. Zoveel mensen zijn ook dit jaar weer voor oorlog en ellende gevlucht en onderweg gestorven, onvoorstelbaar. We zijn er stil van.

Neem mensen mee!

Neem bloemen me!

Neem voor het gedenken een lichtje mee.

 

Tijd: zondag 16.30 uur

Plaats: Detentiecentrum Zeist aan de Richelleweg 13 in Soesterberg

(vanuit Soest aan de “overkant” van de A28).

Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl

ACTIE KERSTATTENTIE

Ook dit jaar willen we de ingeslotenen met kerstmis een hart onder de riem steken met een kleine attentie. Jarenlang gaven wij telefoonkaarten, maar omdat binnen het detentiecentrum het telefoonsysteem is veranderd, is dat niet meer mogelijk. Dus geven we nu een andere attentie. We denken aan een tegoedbon voor het winkeltje. Over de vorm wordt nog overlegd, maar intussen vragen we uw bijdrage. We weten dat de ingeslotenen heel blij zijn met uw gift, in het bijzonder omdat ze daaraan merken dat er ‘buiten’ mensen zijn die zich hun lot aantrekken.

Maak uw bijdrage over aan SAVIZ, Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist, bankrekening NL25 INGB 0007b4540 20 onder vermelding ‘kerstattentie’. SVP naam van de stichting voluit vermelden.

ZIE ONZE DROMEN IN VREDE GEWEVEN

Ook vragen wij uw aandacht voor de actie wandkleed (zie de flyer die als bijlage bij dit persbericht is ingesloten). Het betreft een kleed dat door kunstenaar Isabel Ferrand samen met vrouwen binnen en buiten het detentiecentrum wordt gemaakt voor het stiltecentrum van het Detentiecentrum. We hopen dit kleed op de 150ste wake (8 april 2018) te kunnen aanbieden.

Flyer Kleed Ferrand

Share this post