Overleden Gijs Rauw

Herinnering aan Gijsbert Johannis Rauw

Gijs Rauw overleed op maandagavond 4 december, zittend in zijn stoel. 82 jaar oud was hij. De volgende morgen werd hij zo gevonden door zijn familie. Sinds kort was bekend dat hij ernstig ziek was, maar hij zou die week behandeld worden.  Gijs Rauw was een goedmoedig mens. Trouw aan de gemeenschappen waarmee hij zich verbonden wist, zoals zijn gezin en familie, werkgever, de koren Credo en het Zeister Mannenkoor. Lange tijd ook de kerk. In al die gemeenschappen nam hij verantwoordelijkheden op zich en hij vervulde die met toewijding. Na het overlijden van zijn vrouw in 1995, waar hij veel verdriet van had, kwam hij minder in de kerk. Steeds meer tijd stak hij in de beide koren waar hij lid van was. Het verdriet werd nog vergroot door het overlijden van zijn dochter Petra in 2007. Op de beide koren vond hij troost en houvast, moed om door te gaan. Daar beleefde hij zijn geloof in de gemeenschap en de geloofsliederen. Die geloofsliederen, gezongen door hemzelf in zijn twee koren, moesten daarom wel klinken in de afscheidsbijeenkomst op 11 december. We lazen en overdachten Psalm 121, over God die je overeind houdt op moeilijk begaanbare wegen. Kort voor zijn dood had zijn zuster het nog samen met hem gelezen en hij had er troost in gevonden.

_________________________________________

Tot ons groot verdriet, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat geheel onverwachts is overleden onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Gijsbertus Johannis Rauw

weduwnaar van Adriana Antoinetta Heger † 1995

Rhenen, 27 februari 1935                                            Zeist, 4 december 2017

 

Petra †
Corné, Jaden, Owen
Kimmy en Marcel, Emylia, Damian, Maegan
Rutger †
Theo en Corrie
Esmeralda en Joey, Michelle, Thomas, Mila
Ricardo en Shakira, Chino
Armando
Chemaine
Hans
Jolanda en René
Alissia
Ray

 

Correspondentieadres:
Meerkoetlaan 1
3704 GT Zeist

 

De begrafenis vindt plaats op maandag 11 december om 15.00 uur op de Gemeentelijke Begraafplaats, Woudenbergseweg 48 te Zeist.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

 

Woorden, die oprecht bedoeld zijn,
schieten hulpeloos tekort,
als U door verdriet verdoofd bent,
alles donker om U wordt.

Vragen, die geen antwoord vinden,
tranen, die zijn geschreid,
dagen, die geen vreugde kennen,
nachten, vol van eenzaamheid.

Door dit alles breekt de Here
met Zijn grote Liefde heen.
Hij is bij U. Ja, vlak naast U.
Nooit laat Hij Zijn kind alleen.

In Zijn armen kunt u schuilen,
schaam U niet voor Uw verdriet,
voor Uw vragen, al Uw twijfel,
voor het breken van Uw lied.

Hij heeft immers zelf geleden,
niemand die Hem bij kon staan
opdat Hij U zou begrijpen,
heel de weg met U kan gaan.

Hij is Liefde en Ontferming
en als Hij uw tranen ziet,
zegt Hij: Kind, schrei maar van vreugde,
eeuwig juichen wordt je lied.

Share this post