150e Wake

Zondag 8 april 2018

Zoals u bekend is houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest maandelijks een wake bij de ingang van het Detentecentrum. We doen dit om uitdrukking te geven aan onze solidariteit met hen die zonder strafblad in dit Detentiecentrum vastzitten. Het opsluiten van mensen zonder strafblad (vluchtelingen en asielzoekers) beschouwen we als een schending van de mensenrechten. Over dit vreemdelingenbeleid, dat wij niet humaan achten, maken wij ons grote zorgen. Dit is niet de manier waarop wij in ons land met mensen willen en mogen omgaan.

De 100ste Wake was op zondag 2 februari 2014. Helaas moeten wij constateren dat de situatie rond asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen en die terug moeten naar hun land nog niet is verbeterd. Nog steeds worden velen van hen opgesloten in een gevangenis alvorens hen terug te zenden naar hun land van herkomst.

Er is dan ook geen reden om te stoppen met de wake. En zo is het dan zo dat we weldra toe zullen zijn aan de 150ste Wake bij Kamp Zeist.

Voorafgaand aan de wake is er een witte rozenoptocht. Alle kerken worden gevraagd witte rozen te plaatsen , en die naar de wake mee te nemen.

De rozen zijn symbool voor onze solidariteit met hen die zonder strafblad in dit Detentiecentrum vastzitten.

Sprekers bij de wake zijn Eduard Nazarsky, directeur Amnesty International Nederland, en Koos Janssen, burgemeester van Zeist.

Lees hier het programma van de 150e Wake: Programma 150ste wake

Share this post