Een kerkdienst voorbereiden en invullen, dat doen we in de Oosterkerk het liefst met zo veel mogelijk mensen samen. Wij houden van variatie en wij experimenteren graag, daarom gebeurt er altijd wat en is iedere kerkdienst weer anders. Wij hopen dat de kerkdiensten deelnemers en bezoekers inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen.


Zondag 17 januari: Hoe wil ik me het komende jaar opstellen?

Zondag 17 januari bent u weer van harte welkom om de eredienst van de Oosterkerk met ons mee te beleven via de livestream. Het thema van de dienst is: ‘Hoe wil ik me het komende jaar opstellen?’ n.a.v. Lucas 3. De mensen vragen Johannes: wat moeten we dan doen (vers 10)? Dat is een open vraag. Zijn de antwoorden van Johannes nu wel of niet radicaal?

In de dienst gaat voor drs. Roel van Riezen. Ouderling van dienst is Saskia Westbroek. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Willem Boog aan het orgel, Pieter Cobelens aan de vleugel en Michiel en Rhodé Zijp verzorgen de zang. Christine van den Berg leest voor uit de Bijbel. Rob Proost en Eline van Es zijn verantwoordelijk voor de online registratie. Zegert van der Linde is geluidsman van dienst. De koster is Peter Bosma en Arie Emmerzael zit achter de beamer.

U bent van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Dat kan via oosterkerkzeist.nl, Facebook, YouTube of kerkomroep.nl

Bekijk de orde van dienst.