Een kerkdienst voorbereiden en invullen, dat doen we in de Oosterkerk het liefst met zo veel mogelijk mensen samen. Wij houden van variatie en wij experimenteren graag, daarom gebeurt er altijd wat en is iedere kerkdienst weer anders. Wij hopen dat de kerkdiensten deelnemers en bezoekers inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen.


Kerkdienst 26 November

Zondagmorgen 26 november ben je welkom in de kerkdienst die begint om 10:00 uur. Vanaf 9:30 uur zijn de deuren open. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag herinneren wij ons degenen uit ons midden die het afgelopen jaar overleden zijn. Thema van de dienst is: Leven als geloofsweg. Verschillende solisten verlenen medewerking aan deze dienst.

 

Voorganger: ds. Marten Knevel

Ouderling van Dienst: Erik Kaman

Muziek: Willem H. Boog achter het orgel en aan de vleugel; Anita van Soest, Trompet; Jedidja de Kat, viool.

Zondagsgroet