Een kerkdienst voorbereiden en invullen, dat doen we in de Oosterkerk het liefst met zo veel mogelijk mensen samen. Wij houden van variatie en wij experimenteren graag, daarom gebeurt er altijd wat en is iedere kerkdienst weer anders. Wij hopen dat de kerkdiensten deelnemers en bezoekers inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen.


Zondag 9 augustus

Zondag 9 augustus houden wij weer een 1.5-meter-viering, maar wij zullen deze kerkdienst ook live uitzenden.
En als het weer het toe laat zullen wij na de dienst weer samen koffie drinken. Dat gebeurt dan buiten en een ieder wordt geacht daarbij zelf de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

In deze dienst gaat Mink de Vries voor en heeft als thema voor deze dienst ‘Kopje onder of niet?’ gekozen.

Er zullen in deze dienst ook 2 mensen worden herdacht:
# Mw. Rie Roosendaal – van Vulpen, overleden op 6 maart. Zij is, omdat haar overlijden plaatsvond vlak voordat de restricties vanwege de coronacrisis van kracht werden, nog niet in het midden van de gemeente herdacht.
# Mw. Jenny Cozijnsen – van der Bas, overleden 27 juli.

Ouderling van dienst is Martin Rus.

Willem is weer terug aan het orgel én de vleugel en Hanneke de Zeeuw is vandaag onze zangeres. Technisch wordt deze viering mogelijk gemaakt door de beeldtechnicus Eline van Es, de geluidstechnicus, koster Peter Bosma en achter de beamer zit Arie Emmerzael.

Het belooft een mooie dienst te worden en we zijn blij dat er, net als afgelopen 2 weken, weer wat mensen de dienst in de kerkzaal kunnen bijwonen! (Even opgeven bij Yneke Kooij 06-33704047)
Maar ook thuis kunt u de viering meebeleven via www.oosterkerkzeist.nl, Facebook, You Tube of kerkomroep.nl (waarbij een beroep wordt gedaan op slechts 1 zintuig nl. het gehoor).

Orde van dienst zondag 9 augustus