Een kerkdienst voorbereiden en invullen, dat doen we in de Oosterkerk het liefst met zo veel mogelijk mensen samen. Wij houden van variatie en wij experimenteren graag, daarom gebeurt er altijd wat en is iedere kerkdienst weer anders. Wij hopen dat de kerkdiensten deelnemers en bezoekers inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen.


16 December – 3e Advent

Zondag 16 december ben je vanaf 9:30 uur welkom in de Oosterkerk. De dienst begint om 10:00 uur.

Het is derde advent: tijd van uitzien naar de komst van een nieuw regiem, dat de trekken vertoont van Jezus: rechtvaardigheid, vrede en vreugde voor alle mensen en heel de wereld. Heel de geschiedenis door waren er lichtdragers die de herinnering aan dit nieuwe regiem levend hielden en die ons tot op de dag van vandaag op weg zetten naar dit nieuwe samenleven. Vanmorgen luisteren de kinderen naar het verhaal van Elisabeth.

Voorganger: Dr. Kees van der Kooi
Ouderling van Dienst: Erik Kaman
Coordinator: Jeroen Plaisier
Muziek: Willem Boog (orgel)

Zondagsgroet