Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijke Bureau verzorgt onder meer de financiële- en ledenadministratie. Wie gaat verhuizen of trouwen, moet dit doorgegeven aan een van dit bureau. Alle mutaties worden dan weer verwerkt in de ledenregistratie. Dit geldt tevens bij geboorte of overlijden van een gezinslid.

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Zeist
Het Kerkelijk Bureau is op maandag, woensdag en donderdag geopend van 8.30-12.00 uur.

M.i.v. 22 juli 2019 is het Kerkelijk Bureau gevestigd op:

Maurikstraat 55, 3701 HC Zeist (tussen politiebureau en Oude Kerk).

tel. 030 6920300
hkb@pkn-zeist.nl