Buurtvrij

Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een duurzame gemeenschap vormen, waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien.

Enkele jaren geleden kwam een van onze gemeenteleden, Walter Willigenburg, met een gepassioneerde visie op betrokkenheid van de kerk bij een wijk in Zeist. Hij zag een kerk voor zich die zich dienstbaar maakt aan de wijk. Hij dacht aan de wijk Kerckebosch, een wijk waar veel mensen wonen die kampen met eenzaamheid en andere sociaal maatschappelijke problemen. Zijn visie sprak ons aan. Het sloot aan bij ons verlangen als kerk dienstbaar te zijn aan de samenleving en zo Gods perspectief in de samenleving te brengen. Bovendien hebben we als beleid dat wij in onze activiteiten willen aansluiten bij passie en talenten van gemeenteleden. Wij zijn vanaf dat moment samen met Walter opgetrokken in de opzet van Buurtvrij in de wijk Kerckebosch.

Onder de naam ‘Buurtvrij’ worden er vanuit Wijkinloophuis Kerckebosch allerlei activiteiten georganiseerd. Verschillende gemeenteleden van de Oosterkerk zijn betrokken bij deze activiteiten, zoals bij de maaltijden, groeigroepen, de themafeesten, het kerstevent in de wijk en bij het bieden van praktische hulp.

Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een duurzame gemeenschap vormen, waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien. Binnen Buurtvrij spelen twee centrale thema’s een rol: gemeenschapsvorming en heelheid. Naast de Oosterkerk, omarmen ook Stichting Act en de Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch de beweging Buurtvrij.

Wij hebben Walter bevestigd als buurtpastor in de wijk. In die functie werkt hij nu een paar dagen per week in het wijkinloophuis, met bevoegdheid om daar te dopen en het avondmaal te bedienen. Het is een avontuur, dat beseffen we heel goed in de Oosterkerk, maar dat past ons wel. Het blijft daarom een avontuur waar we als Oosterkerk nog steeds van harte achter staan en bij betrokken blijven. Heb je belangstelling voor dit project? Dan kun je via onderstaande knop contact opnemen.

Share this post