Dienstbaar in de samenleving

Als van oorsprong gereformeerde kerk voelen wij een verantwoordelijkheid om een opbouwende bijdrage te leveren aan de samenleving en dienstbaar te zijn aan het welzijn van allen. Daarom is er zolang wij bestaan een diaconie actief die het als haar taak ziet om te helpen waar geen helper is. Via de diaconie heeft de kerk in het verleden bijgedragen aan het opzetten van zorginstellingen en aan financiële ondersteuning van mensen die dat nodig hadden. Daarnaast ondersteunden wij projecten elders in de wereld. Tegenwoordig is het besef meer doorgebroken dat de roeping om er te zijn voor anderen, niet alleen voor de diakenen geldt maar voor alle gelovigen en volgens ons zelfs voor alle mensen. Als diaconie willen wij mensen daarin ondersteunen. En het liefst sluiten we dan aan bij de passie en de talenten van de mensen zelf. Zo zijn er gemeenteleden betrokken bij

 • Diaconale reizen met jongeren naar het project ‘Blessed Generation’ in Kenia
 • Begeleiding van gezinnen en jongeren met veel stress en zorgen, zonder netwerk, middels het project ‘Samen Oplopen’, Linda Otterman
 • In de kerkdienst van vreemdelingendetentie zijn (ook) vrijwilligers uit de Oosterkerk actief.
 • Maandelijkse wake bij vreemdelingendetentie Zeist om stil te staan bij mensen zonder strafblad en ook gezinnen die vastzitten omdat ze uitgezet zouden moeten worden.
 • Voedselbank Zeist ondersteunen met inzameling van geld en goederen.
 • Ondersteuning van kinderen middels de organisatie ‘Compassion’
 • Hulpkas. Incidenteel verlenen van financiële en/of materiële hulp van beperkte omvang aan ingezetenen, buiten de kerk van de gemeente Zeist die in nood terecht zijn gekomen. Zie de website van Hulpkas Zeist

Om een paar voorbeelden te noemen. Veel van deze projecten zijn begonnen met een passie van gemeenteleden. Zij vonden steun bij andere gemeenteleden en als diaconie proberen wij hen waar mogelijk te ondersteunen. Heb je zelf passie voor een vorm van dienstverlening aan de samenleving vanuit je christelijke levensbeschouwing of wil je op een andere manier helpen? Neem contact op via onderstaande knop.

Neem contact met mij op.

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht

  Share this post