Dienstbaar in de samenleving

Als van oorsprong gereformeerde kerk voelen wij een verantwoordelijkheid om een opbouwende bijdrage te leveren aan de samenleving en dienstbaar te zijn aan het welzijn van allen. Daarom is er zolang wij bestaan een diaconie actief die het als haar taak ziet om te helpen waar geen helper is. Via de diaconie heeft de kerk in het verleden bijgedragen aan het opzetten van zorginstellingen en aan financiële ondersteuning van mensen die dat nodig hadden. Daarnaast ondersteunden wij projecten elders in de wereld. Tegenwoordig is het besef meer doorgebroken dat de roeping om er te zijn voor anderen, niet alleen voor de diakenen geldt maar voor alle gelovigen en volgens ons zelfs voor alle mensen. Als diaconie willen wij mensen daarin ondersteunen. En het liefst sluiten we dan aan bij de passie en de talenten van de mensen zelf. Zo zijn er gemeenteleden betrokken bij

Om een paar voorbeelden te noemen. En de aloude hulpkas is er ook nog. Veel van deze projecten zijn begonnen met een passie van gemeenteleden. Zij vonden steun bij andere gemeenteleden en als diaconie proberen wij hen waar mogelijk te ondersteunen. Heb je zelf passie voor een vorm van dienstverlening aan de samenleving vanuit je christelijke levensbeschouwing of wil je op een andere manier helpen? Neem contact op via onderstaande knop.

Share this post