Omzien naar elkaar (Ontmoeting?)

Het besef dat je niet alleen op de wereld bent, maar samen, dat je elkaar nodig hebt en dat je geroepen bent om er voor elkaar te zijn, behoort tot de kern van onze geloofsovertuiging.  Het visioen van het Koninkrijk van God dat Jezus verkondigt is een visioen van samenleven en bij samenleven hoort delen van vreugde en verdriet, elkaar ondersteunen met onze gaven en talenten, elkaar verrijken met ervaringen en inzichten en van elkaar leren. In navolging van Jezus zoeken wij zo samen en gaan wij samen op weg naar het goede leven, zoals Jezus ons dat voorgehouden heeft. Om dit mogelijk te maken doen wij in de Oosterkerk veel aan het creëren van ontmoetingsmomenten. Allereerst zijn dat de kerkdiensten maar daarnaast bijvoorbeeld:

  • de ontmoeting na de kerkdienst, waar veel Oosterkerkers echt de tijd voor nemen
  • de wekelijkse zondagse ontmoeting na de kerkdienst van een aantal gemeenteleden uit de wijk Kerckebosch bij een van hen thuis
  • de gesprekskringen waaraan een kleine honderd gemeenteleden structureel deelnemen, samen leren en waaruit echte vriendschappen ontstaan zijn
  • ontmoetingen van jonge ouders die als gezinnen samen dingen ondernemen en samen leren in JOOST
  • een vijftal Ontmoetingen voor Ouderen per jaar waar de ouderen samen eten, een thema bespreken of een excursie maken
  • sectiebijeenkomsten van gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen
  • kathedralenreisjes naar steden in de regio met interessant christelijk erfgoed
  • kloosterweekenden
  • muziekprojecten als musical Saul, top 2000 dienst of popmuziekdienst Bitterzoet.
  • vele andere activiteiten en projecten waaraan je kunt deelnemen en waarbinnen je andere gemeenteleden ontmoet.

Er zijn natuurlijk gemeenteleden voor wie het moeilijk is om aan die ontmoetingen deel te nemen. Aan hen proberen we aandacht te geven middels bezoekwerk van bezoekers, ouderenpastor en predikant

Heb je vragen over of belangstelling voor het omzien naar elkaar neem dan contact met ons op door onderstaande knop aan te klikken en je vraag voor te leggen.

Share this post