Kompasfonds Oosterkerk

Wil jij een initiatief nemen dat bijdraagt aan het gemeente-zijn van de Oosterkerk? Maar ontbreekt het laatste financiële zetje om dat initiatief te nemen? Dan kan het Kompasfonds misschien helpen. Hieronder lees je er meer over en met wie je nader contact kunt opnemen.

  • Criteria voor toekenning zijn:
    Het initiatief geeft invulling aan het Oosterkerk Kompas, onze beleidsvisie voor de komende jaren.
  • Een aanvraag moet goed onderbouwd zijn. Er moet een goed plan-van-aanpak liggen, met trekkers die een duidelijke visie hebben en het plan ook kunnen gaan uitvoeren.
  • Er wordt goed nagegaan of een subsidie écht nodig is, of dat financiering ook op andere wijze kan. Als voorbeeld, de Top2000 dienst werd grotendeels bekostigd uit de collecte die daar werd gehouden.
  • Er worden maximaal twee initiatieven per jaar toegekend, zodat gedurende langere tijd initiatieven gestimuleerd kunnen worden.
De Kompasfondscommissie
  • Saskia Westbroek, Max v.d. Brink en Barend Salemink vormen de commissie die voorstellen beoordeelt en daarover een advies geeft aan de wijkkerkenraad van de Oosterkerk.
  • De wijkkerkenraad besluit over de toekenning.

Neem voor nadere informatie contact op met de Kompasfondscommissie. Dat kan via het mailadres: tjissie71@gmail.com

Share this post