Komende Opgang

Vernieuwde Opgang

De opgang is met ingang van dit nummer vernieuwd. Het wordt een maandblad met telkens een bepaald thema. Het thema van dit nummer is ‘Verbinding’. Mijn bijdrage voor dit nummer sluit daarbij aan. Omdat het blad minder actueel wordt en een grotere periode beslaat lijkt het niet haalbaar om inhoudelijke informatie over komende kerkdiensten te verstrekken. De kerkdienst zullen daarom waarschijnlijk voortaan ontbreken. Je kunt informatie daarover via de website en de wekelijkse nieuwsbrief van de website verkrijgen. Een deel van de artikelen die wel in de Opgang verschijnen zal ook via deze nieuwsbrieven al gedeeld worden met mensen die zich op de nieuwsbrief van de Oosterkerk geabonneerd hebben.

Verbinden in een Angstcultuur?

Begin mei bezocht ik de thema-avond over ‘Angstcultuur’ in het gemeentehuis van Zeist. De bijeenkomst was georganiseerd door het platform voor Levensbeschouwingen en Religies Zeist. Ik schat dat er ongeveer 40 deelnemers waren met verschillende culturele en religieuze achtergrond. Aan het begin van de avond vertelden drie aanwezigen hoe angst op de een of andere manier hun leven of dat van hun gemeenschap beperkt. Persoonlijk was ik het meeste geraakt door het verhaal van twee mensen van die zich als gevolg van de politieke ontwikkelingen in hun geboorteland en de invloed daarvan in Nederland, bedreigd voelen door zowel mensen uit hun eigen gemeenschap als door andere Nederlanders. Een van hen vertelde hoe de angst zelfs belemmert om het huis uit te gaan. Angst blijkt in hun leven van grote invloed. Zij worden bedreigd, sociale contacten verminderen en zelfs vrienden en familie keren zich tegen hen. Door de eigen gemeenschap voelen zij zich afgewezen, door de rest van de samenleving voelen zij zich gewantrouwd vanwege de ontwikkelingen in hun geboorteland.

Hun persoonlijke verhaal maakte haast voelbaar hoe culturele en religieuze gescheidenheid (niet verscheidenheid) wantrouwen en intolerantie in de samenleving kunnen voeden. Voor mij maakte het des te meer duidelijk hoe belangrijk het is dat er verbindingen gelegd worden. Als christen, die zich, zoals Paulus zegt, in dienst weet van de verzoening voel ik mij des te meer medeverantwoordelijk om die verbindingen te leggen tussen gemeenschappen. Ik ben daarom blij met alle inzet die er mede vanuit de Oosterkerk is om zulke verbindingen te leggen. Ik denk aan gemeenteleden die actief zijn in de inloophuizen, bij Samen Oplopen en gemeenteleden die contacten onderhouden met vluchtelingen en mensen in de schuldhulpverlening. Ik ben ook blij met de kerkdiensten rond het jaarthema van dit seizoen ‘Gasten onder Gasten’. Keuzekerk-diensten waarin wij daadwerkelijk mensen ontmoeten uit andere gemeenschappen. Ik schrijf dit begin mei. We zijn nog druk bezig met de voorbereiding van de Keuzekerk van 21 mei, waarin wij een ontmoeting hopen te hebben met moslims uit Zeist. Door deze ontmoetingen hopen wij kleine stapjes te zetten in de strijd tegen gescheidenheid, wantrouwen en intolerantie. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Er klinken stemmen uit onze eigen gemeenschap en van gasten, die vragen om meer ontmoeting en meer samenwerking. Het zou mooi zijn als wij hieraan volgend seizoen een vervolg kunnen geven.

Ds. Marten Knevel

Share this post