In Memoriam Betsie van Tricht

Op 20 mei jl. overleed Gerredina Gijsbertha (Betsie) van Tricht – van Kooten. Zij werd 96 jaar oud. Wij hebben op 26 mei in een kerkdienst afscheid van haar genomen. Betsie van Tricht bezocht zolang zij dat kon de Oosterkerk samen met de familie Koster, maar dat was al weer lang geleden. Zij woonde al geruime tijd in de Mirtehof tegenover het huis waar zij met haar gezin gewoond had en waar tegenwoordig haar dochter woont. We hebben woorden bedacht die haar typeerden: eenvoud en gekend zijn. Haar leven was in veel opzichten eenvoudig en dat vond zij goed. Zij kon genieten van het kleine, zoals een mooie dag, het hondje van haar dochter, een paar vertrouwde mensen om haar heen. Zo was het leven mooi genoeg om wel honderd te worden. Ze heeft die leeftijd bijna gehaald. Belangrijk waren voor haar ook de vertrouwde dingen in de week, het boodschappen doen, de kerkgang, het bidden, naar Nederland zingt kijken op TV. Belangrijk voor haar waren de mensen die haar heel goed kenden, zoals haar dochter Toos, haar zus en haar echtgenoot die ruim 25 jaar geleden overleed en die zij erg miste. Die geborgenheid en dat gekend zijn vond zij ook in haar geloof in een God die haar kende en die haar leven droeg.

Ds. Marten Knevel

Verder van de wereld weg

elke dag een beetje

dichter naar de hemel toe

elke dag een treetje

Op de leeftijd van 96 jaar is overleden mijn lieve moeder

Gerredina Gijsbertha van Tricht – van Kooten

weduwe van Cornelis van Tricht

* 17 mei 1921                                                                                                                                     + 20 mei 2017

Toos van Tricht

Correspondentieadres: Molenweg 30, 3708 SC  Zeist

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 26 mei om 12:30 uur in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats, Woudenbergseweg 48 te Zeist, waarna aansluitend de teraardebestelling zal plaatsvinden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Share this post