Pionierswerk Arabischtaligen

Een uitgestoken hand naar vluchtelingen en migranten

Begin dit jaar hebben drie kerken in Zeist het initiatief genomen om gezamenlijk vluchtelingen en
migranten in Zeist de hand te reiken. Sindsdien organiseren GKv De Ark, Evangelie Gemeente Zeist en
de Protestantse wijkgemeente Bethel wekelijks een Bijbelstudie-samenkomst voor Arabischtaligen
en Noord-Afrikanen in Zeist. Om meer aandacht te geven aan het grote aantal vluchtelingen en
migranten zijn drie missionaire werkers aangesteld. Het gaat om Samer Younan, een missionair
werker met Syrische achtergrond, Rana Alobadi, een missionair werker met Irakese achtergrond en
Annemarie Broer, uitgezonden vanuit wijkgemeente Bethel van de PKN. Alle drie zijn zij voor 1 dag in
de week aangesteld. De drie kerken zijn ervan overtuigd dat ze meer moeten doen om de brug te
slaan naar vluchtelingen en migranten en willen hen van harte uitnodigen om samen Christus te
volgen.

De Protestantse Kerk Nederland heeft dit project inmiddels geadopteerd als Pioniersplek.

Vrijwilligers gevraagd

Samer, Rana en Annemarie vormen met drie anderen uit de betrokken kerken een kernteam. En met de hulp van gemeenteleden willen zij meer doen dan alleen samenkomsten organiseren. Ze willen mensen uitnodigen, programma’s aanbieden voor kinderen en jongeren, taalles geven, diaconale en pastorale hulp bieden als dat nodig is, etc. Daar hebben ze vrijwilligers voor nodig. Het gaat erom dat we met een uitgestoken hand naar vluchtelingen en migranten de liefde van Christus laten zien en een gemeenschap bieden waarin zij Hem kunnen / leren volgen.

Wekelijks wordt op vrijdag een samenkomst gehouden om 19:30 in de Citadel, Bergweg 6, 3701 JK te
Zeist. Vanaf 19:00 is er inloop met koffie en thee. Op de eerste vrijdag van de maand beginnen we de
samenkomst met een maaltijd. Deze begint om 18:00.

In de eerste plaats vragen we u dit werk in de voorbede te benoemen. Maar ook vragen we mensen dit werk te ondersteunen als vrijwilliger.

Contact

Algemeen contactpersoon voor dit werk is Annemarie Broer. Zij is bereikbaar via: annemariebroer@gave.nl of via: 06 21977275. Via haar is ook een presentatie over het werk door (een
van) de drie missionair werkers te boeken.
Verder kan contact opgenomen worden met één van contactpersonen uit de betrokken kerken:
• Vanuit Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: Co Nieuwenhuis, jjnieuw@casema.nl
• Vanuit Evangelie Gemeente Zeist: Rene Wallenburg, rwallenburg@telfort.nl
• Vanuit PKN / Bethel: Arjan Verduin, aje.verduin@gmail.com of via: 06 83980242

Share this post