Overleden Arne Sikkel

Arne Sikkel werd geboren in Kaapstad, Zuid Afrika, als oudste zoon van ge- emigreerde Nederlanders. Zijn vader was architect  en hij volgde in zijn vader’s voetstappen, werd architect , city planner en stedebouwkundige. Hij trouwde een amsterdams meisje, kreeg twee dochters en een zoon, en verhuisde in 1968 naar Nederland. Net voor hij vertrok uit Zuid Afrika,  had hij de kerk Die Ark in Beaufort West in de Karoo woestijn gebouwd. Later, in Aerdenhout bouwde hij zijn eigen huis in dezelfde stijl en kwam 5 jaar geleden tot de ontdekking dat de palen in Aerdenhout waren gaan rotten en dat zou ook het geval kunnen zijn in Beaufort west. Dat bleek ook zo te zijn, en toen heeft hij een stichting opgericht, fondsen verzameld en heeft de laatse 4 jaar besteed aan het repareren en restaureren van de kerk. Eind oktober was het klaar.

Een nieuwe fase zou aanbreken. Tijd voor gezellige dingen en activiteiten in de kerk in Bloemendaal, waar hij lid was geworden na meer dan 40 jaar geen contact meer te hebben met een gemeente. Hij verdiepte zich in Gnostiek, Dogmatiek, Filosofie, wat leidde tot eindeloze gesprekken. Trots was hij op zijn gereformeerde wortels. Zijn overgrootvader J.C. Sikkel werkte samen met Abraham Kuyper en grootvader, ook JC. Sikkel was een bekend predikant in Amsterdam. Colijn, eerste minister naar de oorlog, was een zwager van zijn  ouders, en de bij ons bekende familie Diepenhorst, waren rechtstreekse familie.

Maandag morgen ben ik (Doke Keijzer) weggegaan uit Heemstede na een heerlijk weekend en we hadden uitgebreide plannen voor de feestdagen. De champagne voor Nieuwjaars dag stond klaar!

Dinsdagmorgen. 19 december is hij onwel geworden en diezelfde dag nog overleden, net 79 jaar geworden.

Share this post