Overleden Rienke Haverkamp

Herinnering aan Rienke Haverkamp

Rienke en ik, meer dan 60 jaar met elkaar getrouwd,

echte levenskameraden,

die elkaar al die jaren hebben lief gehad…

Daar ben ik erg dankbaar voor.

En na zo veel mooie jaren samen ben ik ook blij,

dat zij thans, in vast geloof op de Blijde Boodschap van

Jezus Christus, deel mag hebben aan het Eeuwige Leven…

Maar missen zal ik haar zeker!

Met deze woorden gaf Jan Haverkamp uiting aan zijn gevoelens na het overlijden van zijn vrouw Rienke. Rienke overleed op 9 januari en was 84 jaar oud. Meer dan 25 jaar maakte zij samen met Jan deel uit van de Oosterkerk gemeenschap. Rienke was al die jaren zijn onmisbare steun en toeverlaat en niet te vergeten zijn ‘gehoorapparaat’ middels pen en notitieblok. Opgewekt, positief en betrokken nam zij samen met Jan deel aan vele activiteiten in de gemeente.

Het afgelopen jaar kreeg zij gezondheidsproblemen en werd zij verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. De hoop was dat een operatie verbetering zou brengen. Helaas bleek dit niet het geval. Toch bleef zij opgewekt temidden van deze ontwikkelingen. Zij maakte zich meer zorgen om Jan dan om zichzelf. En beide misten zij het bezoek van de kerkdiensten. Het was mooi dat zij nog hun zestigjarig huwelijksjubileum konden vieren afgelopen najaar. Niet alleen Jan, maar ook wij zullen haar missen.

Ds. Marten Knevel

___________________________

Dinsdag 9 januari ontvingen wij het bericht dat op die dag Marina Johanna (Rienke) Haverkamp is overleden. Rienke was tot voor kort samen met haar man Jan vaste bezoeker in de Oosterkerk diensten.  Rienke werd geboren op 20 mei 1933.

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op maandag 15 januari om 13:30 uur in de Oosterkerk. Na de dienst wordt zij begraven op de algemene begraafplaats aan de Woudenbergseweg. Meer informatie vindt u in de navolgende rouwcirculaire: Rouwcirculaire mevrouw M.J. Haverkamp-La Fleur

Share this post