Overleden Yvonne Heijbroek

Herinnering aan Yvonne Heijbroek

Op 5 februari overleed Yvonne Lydie Heijbroek-Samson, 80 jaar oud. Yvonne Samson werd geboren in Alphen aan de Rijn. Na haar opleiding tot vroedvrouw heeft zij zich jarenlang op vele plaatsen in de wereld dienstbaar gemaakt. In 1976 trouwde zij met de hervormde predikant Jan Daniel Heijbroek nadat zij kort daarvoor belijdenis van haar geloof had afgelegd bij de Vergadering van Gelovigen. Deze korte beschrijving maakt al duidelijk hoe het leven van Yvonne niet doorsnee was. Voor haar huwelijk had zij al een leven  vol bijzondere ervaringen achter de rug. Vijfentwintig jaar geleden kwam zij met haar man Daan in Zeist wonen waar zij lid werden van de Oosterkerk. Helaas moest zij al na twee jaar afscheid nemen van haar man. Hoewel het leven voor Yvonne niet altijd gemakkelijk was, ook niet voor het overlijden van haar man, liet zij zich niet klein krijgen. Zij pakte haar leven op in Zeist. Nam haar plaats in in de Oosterkerk, deed bezoekwerk, nam jaren deel aan een groeigroep, was lid van een klankbordgroep voor de vieringen in de Oosterkerk en met haar karakteristieke daadkracht nam zij als zij het nodig vond plaats achter de piano om de kerstdienst zoals dat hoort te besluiten met het Ere zij God. Zo leefde zij uit het motto, dat zij zelf heeft uitgekozen voor haar eigen afscheidsdienst: “Wees jij maar sterk en moedig. Ik ben met je. Overal waar je gaat.” Naar Jozua 1. Maandag 12 februari, op haar eenentachtigste verjaardag, hebben wij afscheid van haar genomen in de Oosterkerk.

Ds. Marten Knevel

Hier vindt u de annonce:heijbroek-samsom

Share this post