Overleden Ina Wildeman

Op donderdag 1 maart overleed Ina Wildeman, 93 jaar oud. In de jaren vijftig was Ina als schooljuf naar Zeist gekomen voor een baan in het christelijk lager onderwijs. Heel veel jaren heeft zij zich trouw en met hart en ziel aan de ontwikkeling van kinderen gegeven. Wij kennen haar binnen de Oosterkerk als een trouwe vaste bezoeker van kerkdiensten en andere bijeenkomsten. Ook in de kerk had zij een groot hart voor kinderen. Waar andere ouderen de aandacht voor kinderen soms te veel of te onrustig konden vinden, was dit met Ina nooit het geval. Zij genoot ervan. Ina was opgegroeid in een degelijk gereformeerd nest. Dat nam ze mee naar Zeist. Maar in de loop van haar lange leven kwamen er wel de vragen. Meer dan eens kwam zij na een kerkdienst naar mij toe en vroeg: ‘Dominee, zou het allemaal nu wel echt waar zijn?’ Ze wist het allemaal niet meer zo zeker. Tegelijk kon zij de kerk niet loslaten en bleef zij zoeken naar antwoorden. In de afscheidsdienst hebben wij ons gerealiseerd dat die God die kinderen welkom het in zijn gezin, zeker ook ruimte heeft voor volwassen kinderen die met meer vragen dan antwoorden en dus met lege handen bij hem komen.

Hieronder vind u het bericht van overlijden

__________________________________________________________________

Niemand weet wat leven is

Alleen dat het gegeven is

En dat van dit geheimenis

God het begin en einde is.

Na een liefdevolle verzorging in Huize L’Abri is overleden juf Wildeman, onze lieve tante, oudtante en vriendin

Ina Wildeman

*Termunten, 23 juni 1924                                                         + Zeist, 1 maart 2018

Dolf

Barike en Bert

   Marianne

   Annemarie en Dennis

Jelly

 

De afscheidsdienst zal worden gehouden in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats, Woudenbergseweg 48 te Zeist op woensdag 7 maart om 10.00 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats..

Share this post