Hoe gaat zo’n gesprek?

Wat kunt je verwachten van een gesprek over de toekomst van de Oosterkerk?

Individuele gesprekken

Een van de teamleden neemt contact met je op en maakt een afspraak. Je bepaalt samen waar en wanneer je elkaar spreekt. Misschien hebben jullie je  als echtpaar opgegeven. Wij willen dan graag ieder van jullie afzonderlijk spreken.

Belangstelling voor positieve ervaringen met de Oosterkerk

In onze zoektocht naar de Oosterkerk van morgen gaan wij te werk volgens de benadering van de ‘waarderende gemeenteopbouw’. In deze benadering gaan we ervan uit dat de levenskracht ligt in de positieve ervaringen die mensen hebben opgedaan in de gemeente. Je zou kunnen zeggen: op die momenten kreeg de Geest blijkbaar ruimte. Daarin liggen de aanknopingspunten voor een Oosterkerk van morgen die ook dan heilzaam zal zijn voor mensen.

Misschien heb jij je aangemeld voor een gesprek omdat je graag dingen anders ziet of omdat je niet blij bent met veranderingen van de afgelopen jaren in de Oosterkerk. Misschien ervaar je teleurstelling of zelfs boosheid. Daarvoor is ruimte in het gesprek, maar je gesprekspartner zal daar niet te lang bij blijven stilstaan. Zij of hij zal proberen te zoeken naar positieve ervaringen uit heden of verleden die duidelijk maken welke verlangens en behoeften er bij je leven ten aanzien van de Oosterkerk.

Wat wordt er met het gesprek gedaan?

Tijdens het gesprek zal ons teamlid al proberen samen te vatten wat hij of zij van jou gehoord heeft en je vragen of je goed begrepen bent.

Na afloop van het gesprek maakt het teamlid een verslag waarin hij of zij vooral vertelt welke inspirerende verhalen, belangrijke waarden, creatieve ideeën, dromen en verlangens enz. hij of zij heeft gehoord.

Al die verslagen zullen wij anoniem verwerken en op basis daarvan beginnen wij aan een volgende fase van onze zoektocht. Je ontvangt dan een uitnodiging om ook aan die tweede fase deel te nemen.

Het kan zijn dat ons teamlid iets gehoord heeft in het gesprek met jou, dat hij of zij bijzonder waardevol vindt voor de gemeente en graag anoniem zou willen delen met de gemeente. Dan vragen wij eerst toestemming aan jou en alleen als je instemt dan delen wij dat.

Meer informatie

Ik kan mij voorstellen dat de benadering toch nog vragen bij je oproept. Wij zullen in de komende weken meer informatie geven over de ‘waarderende gemeenteopbouw’. Je kunt er ook zelf over lezen op internet of in een boekje dat de gereformeerde hoogleraar gemeenteopbouw Jan Hendriks erover geschreven heeft. De titel is: Goede Wijn. Je kunt natuurlijk ook altijd terecht bij een van de teamleden:

Geke van Rooijen-Bouwers, Helga van de Gronden, Karla de Paauw, Martin Rus, Reinoud Dijkstra, Ina Duit, Esther van der Vorst, Michiel Zijp, Jan Cozijnsen, Ted Klok, Leonore Koerselman, Arie Theisens, Ferdinand Verboom en Tamar Boss

Share this post