Overleden Mevr. C.M. Schep

In Gods liefde geborgen

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen

God onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,

slechts leven op de adem van zijn stem.

Psalm 103:5

 

Dankbaar voor alles wat zij ons heeft meegegeven en nagelaten, delen wij u mee dat in vertrouwen op haar Heiland is heengegaan onze lieve mama en oma

Cornelia Maria Schep-Spijker

Bodegraven, 19 mei 1925                                                       Zeist, 17 maart 2018

 

De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden op donderdag 22 maart, aanvang 12.30 uur, in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats, Woudenbergseweg 46, 3707 HX Zeist.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Daarna nodigen we u uit om elkaar te ontmoeten in Bistro Jan, Woudenbergseweg 17, 3707 HW Zeist.

 

Share this post