Oosterkerk: betekenisvolle kerkdiensten

Geïnspireerd door de verhalen die naar boven kwamen tijdens de gesprekken die wij als team hebben mogen voeren, wil ik jullie laten delen in één van de kernthema’s van de levenskern binnen de Oosterkerk namelijk de (beleving van) kerkdiensten.

In de gesprekken noemen veel gemeenteleden de kerkdiensten als betekenisvol, een moment van rust in de week, een mogelijkheid om tot verstilling te komen en aangeraakt te worden door God, door een ander maar ook een gelegenheid om elkaar te zien en te ontmoeten.

Voorbeelden die genoemd worden als er gevraagd wordt naar wat deze betekenis ondersteunt zijn: de woorden die gesproken worden, de verhalen, het gebed, de rituelen, de muziek in velerlei vorm, het gebouw. En dat iedereen zo verschillend is en dat dat tot uiting komt tijdens de diensten wordt ook genoemd als betekenisvol.

De volgende uitspraken vind ik mooie voorbeelden van deze waardering:

“De ‘kerk = emotie’ en momenten waarop dit naar voren komt waardeer ik enorm. Dat zit ook in mooie beelden (beamer) en muziek, met name ook als bijvoorbeeld het orgelspel en de band elkaar mooi aanvullen en als ik merk dat er in de muziek naar elkaar wordt geluisterd, dan stel ik mijzelf ook open en ben ik er met mijn emoties en niet alleen met mijn gedachten.”

Als het echt ergens over gaat, en als er tussen alles wat gezegd wordt, stilte en verstilling kan bestaan,  kan je samen onderweg zijn tijdens een dienst, en daardoor weer bij jezelf komen.”  

“Het was tijdens een eredienst. De zon scheen door het glas-in-lood raam. Ik voelde warmte. Het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ werd gezongen. En ik dacht: dit is goed. Hier wil ik zijn…’ en even verder ‘…de aandacht van mensen die gewoon gezellig een babbeltje komen doen. En het feit dat, ook als ik niets doe, zelfs als ik niet kom, alles gewoon doorgaat. Dat het een instituut is waarin veel dingen gewoon goed en professioneel geregeld zijn geeft mij een enorm gevoel van opluchting en vrijheid…’

We hebben ons als team afgevraagd welke kwaliteiten bijdragen aan de (beleving van) kerkdiensten. En we denken dat het iets te maken heeft met het feit dat mensen elkaar de ruimte kunnen en durven geven. Eigenlijk op alle onderdelen die te maken hebben met de kerkdiensten zoals ze nu zijn. In het géven -waarin heel veel talenten op te noemen zijn, denk maar aan de woorden die gesproken worden, de muziek die gemaakt wordt, de warmte die gegeven wordt-, of juist in het ontvàngen -een gave, als dat lukt!-.

Leonore  Koerselman

Share this post