Groeigroepen ook voor jou

Sporen van de Geest

In de Oosterkerk stimuleren wij gemeenteleden om gespreksgroepen te vormen. Wij noemen die groeigroepen. Deze groepen geven je een kans om te groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid. Je zoekt samen met andere aan verdieping van je geloof, je ontwikkeld persoonlijke relaties en je wordt uitgedaagd om als gelovige je plek in de samenleving in te nemen.

Hieronder vind je gegevens voor groeigroepen en over groeigroepen en over het beginnen van een groeigroep. Bekijk de gegevens van de groeigroepen: groeigroepen overzicht 2018

Als je belangstelling hebt om met een groeigroep mee te doen of om te proberen of het iets voor je is, neem dan contact op met Doke Keijzer: T.:(06) 51 56 43 09 of met ds. Marten Knevel.

Wij hebben voor het jaarthema “Sporen van de Geest”. In vier Jaarthemadiensten staan wij stil bij personen en groepen in de kerkgeschiedenis waarin wij sporen van de Geest herkennen die ook vandaag nog van betekenis zijn. Groepen die met dit thema aan de slag willen kunnen gebruik maken van het volgende materiaal:

Voor een impressie van het jaarthema: Bekijk dit filmpje

Sporen van de Geest in de Woestijnvaders

Wie zijn de woestijnvaders? Bekijk dit filmpje

Gespreksmateriaal

In 2015 verscheen ‘Woestijnvaders’ voor het eerst. Een mooi luxe boek dat 3 drukken beleefde en… uitgeroepen werd tot beste theologische boek van het jaar.
Nu komt een paperback-editie uit van het oorspronkelijke boek.
Het binnenwerk zal grotendeels hetzelfde zijn, met een paar toevoegingen om het geheel nog aantrekkelijker te maken. Het omslag wordt vernieuwd en krijgt een frisse look.
‘Woestijnvaders onderweg’ zal, net als het oorspronkelijke boek, de lezer inspireren met een unieke selectie aan mannen en vrouwen uit het eerste millennium, die deel uitmaakten van de eerste monnikenbeweging. De lezer leert niet alleen over hun levens, maar ook komen de Woestijnvaderspreuken aan de orde: een bundeling vol praktische tips, inspirerende raadgevingen, provocerende aforismen en diepe wijsheden.

Bij dit boek zijn Bijbelteksten en gespreksvragen beschikbaar. Je kunt ze hier bekijken en downloaden

Sporen van de Geest in Augustinus van Hippo

Wie was Augustinus ook al weer? Bekijk dit filmpje!

Gespreksmateriaal

Als Augustinus (354-430) een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis zijn Belijdenissen, een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hierin laat hij zich kennen als een zoekende mens en gelovige. Hij roept zijn lezers op zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.
De ‘Belijdenissen’ van Augustinus worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op de dag van vandaag.
In deze meest recente Nederlandse vertaling heeft Wim Sleddens met veel zorg het vaak moeilijke Latijn van Augustinus in helder Nederlands vertaald. Samen met de overzichtelijke indeling is deze uitgave een zeer toegankelijke uitvoering van het bekende werk van Augustinus.

Je kunt ook in je persoonlijke meditatie aan de slag met Augustinus

Eert in elkander God. Woorden voor elke dag van het jaar
Voor iedere dag van het jaar een gedachte van Augustinus. Deze originele denker uit de 4e-5e eeuw (Noord-Afrika) is van grote invloed geweest op het denken van het Westen. Hij is zelf in zijn zoeken een lange weg gegaan om zich uiteindelijk toe te vertrouwen aan de Boodschap van Jezus Christus.
In vele boeken, preken en andere geschriften die van hem zijn bewaard, laat hij ons delen in zijn rijke gelovige ervaring. De korte teksten in dit boekje zijn een weerslag van dit zoeken én vinden.
Augustinus is een spiritueel leider die ons helpt in onze relatie met God, met de ander, met heel de schepping. Vanuit zijn persoonlijke ervaring – hij is heel openhartig – neemt hij ons mee naar de hoogten en diepten in onze bezinning, van ons eigentijdse, zo menselijke bestaan. Laat je iedere dag weer verrassen door deze sterke teksten.

Sporen van de Geest in Benedictus van Nursia

Wie was Benedictus ook al weer? Bekijk dit filmpje

Gespreksmateriaal

Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een ‘regel voor beginners’. Zowel de novice als de abt blijven hun leven lang beginners. Een levensregel voor beginners wil het benedictijnse leven vertalen naar vormen van samenleven en samenwerken buiten de muren van het klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. De soepele benedictijnse spiritualiteit is hiervoor uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth. Ze sluit goed aan bij een spreuk uit de Zen-traditie: ‘Voor de verlichting: hout hakken en water putten; ná de verlichting hout hakken en water putten’. De benedictijnse spiritualiteit streeft niet naar heel nieuwe inzichten of spectaculaire mystieke ervaringen. Het gaat erom hetzelfde ánders te doen. In dit boek past Wil Derkse de monastieke geloften toe op het leven binnen organisaties en gaat in op benedictijnse leiderschap (mensen stimuleren tot groei), benedictijnse ’tijdsmanagement’. Een levensregel voor beginners kan een bron zijn van levensélan, levensoriëntatie en levensstijl. Zeker voor wie in een positie van extra verantwoordelijkheid verkeert. Extra verantwoordelijkheid vereist nu eenmaal extra luistertalent.

Sporen van de Geest in Franciscus van Assisi

Wie was Franciscus ook al weer? Bekijk dit filmpje

Gespreksmateriaal

 Niet alleen het Oosten maar ook het Westen kent grote meesters die een weg wijzen naar leven in vrede en in liefde. Een van de grootste onder hen is zeker degene die altijd de minste wilde zijn en die zichzelf geen meester liet noemen. Een broeder wilde hij zijn: frater Francesco, broeder Franciscus. Heel zijn leven stond radicaal in het teken van die broederschap: met de mensen, de dieren en alle schepselen. Franciscus van Assisi leefde rond 1200. Maar tot op de dag van vandaag is hij zowel voor christenen ais voor mensen uit andere religies een lichtend voorbeeld van heelheid of heiligheid. En juist in onze tijd, waarin velen in overvloed leven, maar lijden aan een gevoel van zinloosheid, spreekt hij aan als een mens die zijn vreugde vond in eenvoud. Een diepe, bijna kinderlijke liefde verbond hem met de Schepper en al het geschapene. In dit boek ontdoet de auteur Franciscus van het stof der eeuwen. Hij brengt de weg die Franciscus wijst in kaart als een ‘zevenvoudig pad’ dat ook vandaag begaanbaar is, en dat een leidraad kan zijn voor allen die op zoek gaan naar waar het in hun leven werkelijk om gaat.  Het boek bevat in het fotokatern de kaart van Umbrië met de plaatsen waar Franciscus heeft gewerkt en gewandeld, bedoeld als informatie voor de religieuze pelgrim anno 2000 die in de voetsporen van Franciscus wil treden.

Je kun je ook persoonlijk laten inspireren door Franciscus van Assisi

 De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven. Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

Willem Marie Speelman laat zien hoe Franciscus ons kan leren onze zwakheden om te vormen tot gevoeligheid en de hindernissen die we tegenkomen als richtingwijzers te gaan zien. Negen verhalen over Franciscus vormen de ruggengraat van dit boekje, met bij elk verhaal een korte meditatie, een gebed, een oefening en een wijsheidsspreuk – volgens de fasen van de oudste methode om verhalen spiritueel te lezen, de lectio divina.

Sporen van de Geest in Jozua

Naast het materiaal bij het jaarthema kunnen jullie natuurlijk ook gewoon gebruik maken van het materiaal voor groeigroepen van het Evangelisch Werkverband

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?

Mozes leerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van Kanaän is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest.

 

 

Share this post