Kennen-en-horen 2 december a.s. circa 11.30 uur (na de kerkdienst)

Zondag 2 december a.s. zal de wijkkerkenraad u informeren over het voornemen om als Gereformeerde Kerk van Zeist en Hervormde Gemeente Zeist, met onderliggende wijkgemeenten, samen te gaan tot één Protestantse Gemeente Zeist (PGZ). Dat doen we in een bijeenkomst na afloop van de kerkdienst, circa 11.30 uur in de Oosterkerk.

Dit informeren heet officieel: ‘kennen-en-horen’. Daarin zullen we uitleggen wat het samengaan van de genoemde kerken inhoudt voor de wijkgemeenten, waaronder de Oosterkerk. Er is vervolgens gelegenheid voor het stellen van vragen en gesprek.

Nadat de wijkkerkenraad op deze wijze de wijkgemeente heeft ‘gekend-en-gehoord’ formuleert ze een advies aan de hervormde en gereformeerde algemene kerkenraden. Dat advies beantwoordt de vraag of de wijkgemeente Oosterkerk instemt met de totstandkoming van de Protestantse Gemeente Zeist.

Er zijn een aantal stukken die als basis dienen voor de vereniging. Die stukken vind je achtereenvolgens op deze pagina:

De plaatselijke regeling: die beschrijft globaal hoe de nieuwe kerkorganisatie werkt.
De wijkregeling: die beschrijft in meer detail hoe de kerkorganisatie op wijkniveau werkt.
Het beleidsplan van de PGZ: schetst de beleidsuitgangspunten van de PGZ voor de komende jaren.
De uitwerking van het financiële beleid: beschrijft de financiële startsituatie van wijken.
Het beleidsplan diaconie: schetst de uitgangspunten van de centrale diaconie voor de komende jaren. Een aanvullende afspraak over de wijkdiaconie hoort daarbij.
De appendix bij het beleidsplan diaconie: schetst de beleidsruimte van de wijken.
Advies van de wijkkerkenraad over de naamgeving van onze wijkgemeente na de vereniging tot PGZ.
Link naar de betreffende documenten:

https://www.dropbox.com/sh/g2w4cfc2sz3pmzx/AABp9nSapfoTEvCSZ-RPQq54a?dl=0

Wij hopen van harte u op 2 december te mogen ontmoeten. Voor vragen en/of reacties: Yneke Kooij-Hogenkamp, scriba, 06-33704047 of beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl

De Wijkkerkenraad

Share this post