Levende stenen …

‘Laat je ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel.’

Zo roept Petrus alle christenen op om mee te werken aan de opbouw van een gemeenschap rond Jezus, die heilzaam is voor haar omgeving. Als gemeente proberen wij daaraan gehoor te geven en ieders bijdrage is daarvoor belangrijk.

Afgelopen week namen zij een taak op zich:

  • Marieke van der Maten gaat het kinderdienst team versterken tot de zomer.
  • Wanda Dijkhorst gaat voor twee jaar de kerkenraad versterken als ouderling.

Voor de volgende taken is nog steeds dringend versterking nodig:

  • Iemand die een keer per maand de kopij van de Oosterkerk pagina’s in ons kerkblad ‘de Opgang’ wil inzamelen en klaar maken voor publicatie. ‬
  • Jonge gemeenteleden die de kerkenraad willen versterken. Woon vrijblijvend eens een kerkenraadsvergadering bij!
  • Mensen die plezier beleven om kinderen te begeleiden in hun kennismaking met kerk en geloof in de kinderdienst.

Neem voor informatie contact op met Yneke Kooij, M.: ‭06 33 70 40 47‬ of Marten Knevel M.: 06-41860630

Share this post