Op weg naar Pasen

Op zondag palmpasen, (14 april) gaat de stille week in. De week die voorafgaat aan Pasen. In deze week vinden voor het christelijke geloof cruciale gebeurtenissen plaats. Daarom nemen we deze week meer tijd dan anders bij de gebeurtenissen die deze week kenmerkten: Het laatste avondmaal, de gevangenname, de veroordeling, de executie, de begrafenis en de opwekking van Jezus. In de Oosterkerk doen wij dat met drie diensten.

Witte Donderdag

Misschien ken je die dag vooral van ’The Passion’, grote jaarlijkse muziekspektakel opgezet rond het Christelijke Paasverhaal, het verhaal van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus.
Een wonderlijk en weerbarstig verhaal, maar op de een of andere manier weet het ons te raken al tweeduizend jaar lang.
Witte donderdag is het eerste deel van dat verhaal. Jezus viert met zijn leerlingen het oude Joodse paasfeest, een feest van bevrijding. Hij laat zich kennen als vriend die in zijn liefde voor mensen tot het uiterste gaat. Hij roept zijn leerlingen op dit ook te doen. Ze vieren feest alsof alle mensen al zo met elkaar zouden omgaan. Toch hangt er een donkere schaduw over die bijeenkomst; van een wereld die niet kan en wil geloven in die weg van liefde. Wij willen er wel in blijven geloven. Daarom vieren dat feest iedere Witte Donderdag. Wil jij ook blijven geloven in de weg van de liefde?
Je bent welkom om mee te doen op donderdag 18 april om 19:30 uur in de Oosterkerk. En beloofd: je bent op tijd thuis om de Passion nog te kunnen zien.

Goede Vrijdag

‘Ten onrechte veroordeeld’. Grote kans dat je direct moet denken aan de Puttense moordzaak, of de Deventer moordzaak of …. er waren er zoveel. Als dat gebeurt dan moet er een onderzoek plaatsvinden naar de gang van zaken. Hoe kon het zo misgaan. Welke fouten zijn er gemaakt. Wie waren daarvoor verantwoordelijk? Welke consequenties heeft dit voor de ’schuldigen’?
’Ten onrechte veroordeeld’, dat wordt ook gezegd van Jezus, de timmermanszoon uit Nazareth. Tweeduizend jaar geleden ter dood veroordeeld, gemarteld en opgehangen aan een kruis. Stel je voor dat er nu een onderzoek zou plaatsvinden naar de gang van zaken. Een onderzoekscommissie roept getuigen op voor een hoorzitting om hun verhaal te horen: de rechter die het oordeel velde, de Priester die hem aanklaagde, de leerlingen die allemaal een vreemd aandeel hadden. Wie waren er verantwoordelijk voor deze gerechtelijke dwaling? Wat bewoog heen? Zij worden letterlijk geconfronteerd met het kruis en uitgedaagd zich te verantwoorden. Wat zijn de consequenties voor hun aandeel? En wat heeft dat met jou en mij te maken?
De hoorzitting is op vastgesteld op vrijdag 19 april om 19:30 uur in de Oosterkerk. Na afloop krijg je alle gelegenheid om ook eerlijk over jezelf na te denken en als je daar behoefte aan hebt een kaarsje te branden bij dat kruis.

Pasen

Veel mensen denken bij Pasen aan het begin van de lente, er breekt nieuw leven door in de natuur, onder planten en dieren. vogels leggen eieren en wij vieren dat met paaseieren, al dan niet verstopt.
Lang niet iedereen denkt nog aan de opstanding van Jezus. Misschien omdat dit net iets te wonderlijk voor ons is. We kunnen meer met nieuw leven dat doorbreekt in de natuur dan met een man die weer levend wordt en uit zijn graf opstaat. Dat kunnen we niet plaatsen. Dat verhaal is te vreemd.
Maar zo wordt het verhaal van Pasen ook niet verteld. De getuigen vertellen ervaringsverhalen en al die ervaringen hebben met elkaar gemeen dat de leerlingen er zelf door opgewekt werden uit hun grafstemming, hun wanhoop, en weer vertrouwen kregen in de toekomst. Zij kregen weer vertrouwen in de weg die Jezus gewezen had, die hem wel de kop gekost had, maar die niet zijn einde betekende. Deze ervaringsverhalen hebben miljoenen mensen hoop gegeven, dat er een menswaardige toekomst is voor henzelf en voor alle mensen. Zij hebben zich daarvoor ingezet, soms alles prijsgegeven. En nog steeds geven die verhalen echt nieuw leven in soms uitzichtsloze situaties. Wij willen dat uitbundig vieren, en wie maar wil is welkom om mee te doen.
Je bent welkom op eerste Paasdag, zondag 21 april om 10 uur in de Oosterkerk.

Programma’s vind je hieronder

Share this post