Oproep voor kandidaten beroepings commissie

Zoals bekend raakt onze gemeente vacant per 1 juli 2019 en gaan we op zoek
naar een nieuwe predikant. Hierbij doet de wijkkerkenraad een oproep aan de
gemeente om mogelijke leden van de beroepingscommissie te kandideren. U
kunt uzelf of een ander met een korte motivatie aanmelden bij onze scriba
Yneke Kooij (beleidenbestuur@oosterkerkzeist.nl). De aanmeldtermijn loopt tot
24 april 2019. Houd er rekening mee dat deelname wel wat tijd en inspanning
kost. Meer informatie kunt u krijgen bij Saskia Westbroek of Edwin van Rooijen.
De wijkkerkenraad streeft naar een commissie van maximaal 9 leden en zal
deze op zo evenwichtig mogelijke wijze samenstellen.

Share this post