Protestantse Gemeente Zeist een feit!

U I T N O D I G I N G

Protestantse Gemeente Zeist een feit!

Op dinsdag 16 juli 2019 wordt geschiedenis geschreven inde Oude Kerk. Dan zal namelijk de notariële akte getekend
worden die bepaalt dat de Hervormde Gemeente te Zeist en de Gereformeerde Kerk van Zeist voortaan verder gaan als Protestantse
Gemeente Zeist. We zijn blij en dankbaar hiermee een jarenlang proces goed te kunnen afsluiten.
De Algemene Kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, en deelgenoot te zijn van
een historisch feit. Tijdens deze bijeenkomst zal de nieuwe Algemene Kerkenraad aan u worden voorgesteld en uiteraard is het hoogtepunt van deze korte bijeenkomst de ondertekening van de akte.

Het programma begint om 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur.
Aansluitend is er ruimschoots gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Van harte uitgenodigd!

Namens de Algemene Kerkenraden,
ds. Jaap Doolaard
ds. Jan Minnema

Share this post