Bericht van overlijden Dhr. J.R. Mulder

Afgelopen zaterdag, 27 juli, rond 22.00 uur, is dhr. Johannes Roelof, ‘Hans’, Mulder overleden.
Komende vrijdag 2 augustus is de afscheidsdienst, 12.30 uur, in de aula van de Algemene Begraafplaats.
Hij werd geboren in Batavia op 15 augustus 1933, heeft ruim een jaar lang in een Jappenkamp gezeten (wat een diep spoor in zijn leven heeft getrokken), o.a. gewoond in Rotterdam (waar hij ouderling is geweest) en Doorn voordat hij in 1988 in de Midlandflat te Zeist kwam wonen. Hij was vanaf dat moment lid van de Oosterkerkgemeenschap. De laatste jaren was hij niet meer in staat om de vieringen in de Oosterkerk bij te wonen. Zijn afnemende fysieke mogelijkheden maakte dat hij, na een val in zijn huis en 4 maanden revalidatie, niet meer zelfstandig kon wonen. In maart is hij verhuisd naar een verzorgingshuis in Bilthoven waar hij zaterdag plotseling is overleden.

De steenlegging zal door een nicht en haar man gedaan worden op zondag 11 augustus.

Rouwcirculaire Johannes Roelof Mulder

Share this post