Van de Beroepings commissie: Profiel en Groslijst

Over het Profiel

De beroepingscommissie stelt jullie hierbij op de hoogte van het predikants- en gemeenteprofiel dat gebruikt wordt voor het werven van een nieuwe predikant voor onze gemeente. Dit document is vastgesteld door de wijkkerkenraad (d.d. 28-11-2019).

Deze tekst vinden jullie HIER. Voor wie geen internet gebruikt zal een gedrukte versie te verkrijgen zijn in de kerkzaal.

De beroepingscommissie is op zondag 8 en 22 december na de dienst beschikbaar om vragen en reacties aangaande het profieldocument in ontvangst te nemen.

 

Over de Groslijst

Wellicht leven er bij jullie namen van predikanten die, op grond van de profielen, geschikt zouden zijn om mee te nemen in de beroepingsprocedure. Wij vragen jullie ons deze namen door te geven, voorzien van een argumentatie waarom je deze predikant passend vindt voor de Oosterkerk. Dit kan tot 1 januari a.s. op e-mailadres:

beroepingscommissie.oosterkerk@gmail.com

Uit de groslijsten met namen die ons worden toegestuurd vanuit de Oosterkerkgemeente en ook vanuit de PKN, wordt door de beroepingscommissie op basis van de profielen een selectie gemaakt. Deze selectie van predikanten wordt door ons actief geattendeerd op de vacature in onze gemeente. De vacature wordt naar verwachting in januari 2020 gepubliceerd op de website van de PKN en van de Oosterkerk.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor jullie medewerking!

met vriendelijke groet
namens de Beroepingscommissie,

Tim van der Maten, voorzitter

Share this post