Zondag 26 januari

Zondag 26 januari ben je vanaf 9:30 uur welkom in de Oosterkerk.
De dienst begint om 10:00 uur.

Op deze zondag hoopt Roel van Riezen weer voor te gaan. Hij is een constante factor in deze vacante periode en daar zijn we maar wat blij mee.

Daarnaast verleent ook de Oostercantorij haar medewerking aan deze dienst en kunnen we rekenen op de muzikale ondersteuning van onze organist Willem H. Boog.

Er is kinderdienst voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar onder leiding van Myrthe en de kinderen van 10 t/m 13 jaar mogen met Michiel mee.

Iedereen is van harte uitgenodig deze dienst met ons mee te vieren. Na de dienst ben je welkom om elkaar te ontmoeten.

 

Voorganger: Drs. Roel van Riezen
Ouderling van Dienst: Martin Rus
Coördinator: Lieke Feddema

Zondagsgroet

Share this post