Zondag 23 februari

Op 23 februari is ds. Mariëtte Pullen de voorgangster. Zij is een nicht van oud-lid Johan Pullen (die in november 2019 is overleden) en ging ooit, in 2016, ook al eens voor. De Oostercantorij zal ook van zich laten horen!

Er is natuurlijk ook kinderdienst, dit keer onder leiding van Arie en Marianne.

Iedereen is van harte uitgenodig deze dienst met ons mee te vieren. Na de dienst ben je welkom om elkaar te ontmoeten.

Voorganger: Ds. Mariëtte Pullen
Ouderling van Dienst: Martin Rus
Coördinator: Esther van der Vorst

Zondagsgroet

Share this post