Bericht van overlijden Mw. M. Booij – Klaassen

We hebben bericht ontvangen dat mw. M. Booij – Klaassen donderdagmiddag  19 maart is overleden op de leeftijd van 92 jaar.

Vrijdag 27 maart is er om 12.15 uur een besloten afscheidsbijeenkomst en aansluitend om 13.30 uur de begrafenis op de Algemene begraafplaats in Zeist. Besloten is ook echt besloten.
Na overleg met dochter Ineke is besloten dat Martin Rus als afgevaardigde van de Oosterkerk aanwezig zal zijn bij de begrafenisplechtigheid.

We zullen haar gedenken in de kerkzaal zodra er daar weer openbare vieringen kunnen plaatsvinden, dus waarschijnlijk pas na 1 juni

Rouwcirculaire mw. L. Booij-Klaassen

Share this post